Pályázati igazgató: Polatlı-Konya YHT vonal javítja a szolgáltatási utakat és új szolgáltatási utak építését

Polatlı-Konya nagysebességű vonal a meglévő szolgáltatási utak javítása és az új szolgáltatási utak építése
TÖRÖKORSZÁG KÖZTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS VASÚTI KÖZLEKEDÉSI KEZELÉS (TCDD)
A Polatlı-Konya nagysebességű vonala a meglévő szolgáltatási utak javítása és az új szolgáltatási utak építése Az építési munkálatok nyílt pályázati eljárás keretében kerülnek megrendezésre az 4734 közbeszerzési törvény 19. A pályázattal kapcsolatos részletes információk az alábbiakban találhatók.
Pályázati regisztrációs szám: 2012 / 178916
1 Közigazgatási
a) Cím: TCDD MŰKÖDÉS ÁLTALÁNOS KÖZLEMÉNYE 06280 GAR ALTINDAĞ / ANKARA
b) Telefon- és faxszám: 3123243399 - 3123115305
c) E-mail cím: fumar@tcdd.gov.tr
ç) Az internetes cím, ahol a pályázati dokumentum megtekinthető: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Építési munkák
a) Minőség, típus és mennyiség:
Az ajánlat jellegére, típusára és mennyiségére vonatkozó részletes információk megtalálhatók az EKAP (Elektronikus Közbeszerzési Platform) pályázati dokumentációjában található adminisztratív előírásokban.
b) Hely: Polatlı-Konya nagysebességű vonal
c) A kezdet időpontja: a szerződés aláírásától számított 15 napon belül
megkezdődik a munkahelyi szállítás.
d) A munka időtartama: 300 (háromszáz) naptári nap a hely kézbesítésétől számítva.
3- Tender
a) Helyszín: A TCDD konferenciaterme 1 főigazgatósága. Emelet Talatpaşa Boulevard No: 3 06330 Gar-Altındağ / ANKARA
b) Dátum és idő: 08.01.2013 - 10: 00
4. A pályázati eljárás feltételei és a szükséges dokumentumok és kritériumok a kompetencia értékeléséhez:
4.1. A pályázatban való részvétel feltételei:
4.1.1. A Kereskedelmi és / vagy Iparkamara, a Kereskedők és Iparosok Kamara vagy a vonatkozó Szakmai Kamara.
4.1.1.1. Valódi személy esetében a Kereskedelmi és / vagy Iparkamara, illetve a Kereskedők Kamara vagy a Kereskedelmi Kamara nyilvántartásba vett nyilvántartásba vételét, amely az első hirdetés vagy a pályázati év évében kerül rögzítésre, \ t
4.1.1.2. Jogi személy esetén az a dokumentum, amely azt jelzi, hogy a jogi személy a Kereskedelmi és / vagy Iparkamara által a szobába került,
4.1.2. Aláírás-nyilatkozat vagy Aláíráskör, amely jelzi, hogy jogosult az ajánlattételre.
4.1.2.1. Valódi személy esetében a közjegyző által hitelesített aláírás-nyilatkozat.
4.1.2.2. Abban az esetben, ha jogi személy, a legutóbbi jogállást jelöli a jogi személy személyeit, tagjait vagy alapítóit, valamint a jogi személyt felelős személyeket az érdeke szerint. jogi személyiséggel rendelkező közjegyző által hitelesített aláírás-körlevél a dokumentumokkal, \ t
4.1.3. Az adminisztratív specifikációban meghatározott ajánlati levél.
4.1.4. Az adminisztratív specifikációban meghatározott ideiglenes biztosíték.
Az alvállalkozó az adminisztráció jóváhagyásával futtatható. A teljes munka azonban nem végezhető el az alvállalkozókkal.
4.1.6 Ha a jogi személy által a munkatapasztalat bemutatására benyújtott dokumentum a jogi személy több mint felét ellátó partneréhez tartozik, akkor az első bejelentési időpontot követően a kereskedelmi és ipari kamara kereskedelmi nyilvántartó irodái, vagy a hitelesített könyvelő vagy a könyvelő fog tartani. és egy dokumentum, amely azt jelzi, hogy ez a feltétel folyamatosan fennmaradt az elmúlt egy évben.
4.2. Gazdasági és pénzügyi minősítéssel kapcsolatos dokumentumok, valamint ezeknek a dokumentumoknak a feltételei:
4.2.1 A bankok által benyújtandó dokumentumok:
A banki referencia levél, amely bemutatja a bankok fel nem használt készpénzt vagy nem készpénzt, az ajánlattevő által az 10-nél alacsonyabb mértékű összeggel, vagy a betétekkel, amelyekre nincs korlátozás.
Ezeket a kritériumokat a betét- és hitelösszegek összegyűjtésével vagy több banki referencia levél benyújtásával lehet elérni.
4.2.2. Az ajánlattevőnek odaítélt évre vonatkozó év végi mérleg vagy azzal egyenértékű dokumentum:
Az ajánlattevő számára az ajánlattételre vonatkozó évre vonatkozó év végi mérleg vagy azzal egyenértékű dokumentum;
a) Az ajánlattevőknek, akiknek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közzé kell tenniük mérlegüket, rendelkezniük kell az év végi mérleggel vagy a mérlegrészekkel, amelyekből kiderül, hogy a szükséges kritériumok teljesülnek;
b) A pályázóknak, akiknek nem kell a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően közzétenni mérlegüket, év végi mérleget vagy a mérleg részeit kell feltüntetniük, jelezve, hogy az előírt kritériumok teljesültek, vagy a hitelesített könyvvizsgáló vagy a független könyvvizsgáló pénzügyi tanácsadó által a szabványos formanyomtatványon kiadott igazolás, amely igazolja, hogy ezek a kritériumok teljesülnek.
A bemutatott mérlegben vagy azzal egyenértékű dokumentumokban;
a) az aktuális aránynak (forgóeszközök / rövid lejáratú kötelezettségek) legalább 0,75-nek kell lennie,
b) A saját tőke arány (saját források / teljes eszköz) legalább 0,15,
c) A rövid lejáratú banki kölcsönök aránya a saját forrásokkal kisebb, mint az 0,50, és ezeket a három kritériumot együtt keressük.
Azok, akik az előző évben nem teljesítették a fent említett kritériumokat, az elmúlt három évig évekig benyújthatnak dokumentumokat. Ebben az esetben megvizsgálták, hogy a megfelelőségi kritériumokat az évek monetáris összegei átlagában teljesítették-e.
Az év első négy hónapjára vonatkozó pályázatokban azok, akik az előző évre vonatkozóan nem nyújtják be a dokumentumukat, a két előző évre vonatkozó dokumentumokat benyújthatják. Ezekben a dokumentumokban azok, akik nem felelnek meg a minősítési kritériumoknak, két korábbi év dokumentumát és három előző és négy korábbi dokumentumot nyújthatnak be. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a megfelelőségi kritériumok teljesülnek-e a benyújtott dokumentumok pénzösszegének átlaga felett.
4.2.3. Üzleti kötetet mutató dokumentumok:
Elegendő, ha az ajánlattevő benyújtja az alább felsorolt ​​dokumentumok egyikét a pályázati év előtti évre;
a) A teljes forgalmat bemutató eredménykimutatás, \ t
b) Számlák, amelyek a befejezett építési munkálatok vagy a vállalkozás alá tartozó építési munkálatok monetáris összegét jelzik.
Az ajánlattevő ajánlatának 25 ajánlati ára, illetve a befejezett építési beruházások vagy a befejezett építési munkálatok monetáris összege esetén az ajánlat nem lehet kevesebb, mint% 15. Elegendőnek kell tekinteni az ezen kritériumok valamelyikét biztosító és az általa biztosított kritériumokhoz kapcsolódó dokumentumot.
Azok, akik nem tudják ezeket a kritériumokat a pályázati év előtti évre megadni, a pályázat évét követő utolsó hat évig nyújthatják be dokumentumukat. Ebben az esetben meg kell vizsgálni, hogy a megfelelőségi kritériumok teljesültek-e a benyújtott dokumentumok pénzösszegének átlaga felett.
Az év első négy hónapjában található pályázatokban a két előző év a pályázat évétől számított előző évnek tekinthető. Abban az esetben, ha a megfelelőségi követelményt nem lehet elérni e nyereségkimutatásban, a nyereségkimutatás az elmúlt évre vonatkozóan nyújtható be az előző évtől a pályázat benyújtásának évétől, és ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy a megfelelőségi kritériumok teljesülnek-e a bemutatott évek monetáris összegének átlaga felett.
4.3. A szakmai és műszaki alkalmassággal kapcsolatos dokumentumok, valamint az ezen dokumentumokban feltüntetett kritériumok:
4.3.1. Munkatapasztalatok:
A pályázati vagy hasonló munkák tárgyát képező munkával kapcsolatos munkatapasztalatra utaló dokumentumok, legalább az elmúlt tizenöt évben megígért és javasolt ajánlat 70% -a, \ t
A művek hasonló munkának minősülnek ebben a pályázatban és a mérnöki és építészeti osztályok, amelyek hasonló munkáknak tekintendők:
4.4.1. Az ebben a pályázatban hasonló munkának tekintendő munkahelyek:
(A) Az V. autópálya-munkákat, amely szerepel az építési munkák hasonló munkacsoportjairól szóló, a Hivatalos Közlönyben 11-én közzétett és 06.2011-es számú közleményében, hasonló munkacsoportként fogadják el.
4.4.2. A hasonló munkával egyenértékűnek tekintett műszaki vagy építészeti osztályok:
Azok számára, akik a pályázaton részt vehetnek a munkatapasztalati bizonyítvány helyett a mérnöki oklevelük benyújtásával, a mérnöki részleg, amely a munkával vagy hasonló munkával egyenértékűnek minősül, a Civil építés.
A legkedvezőbb ajánlat gazdasági szempontból az ár alapján kerül meghatározásra.
6. Csak a hazai ajánlattevők vehetnek részt a pályázatban.
7. A pályázati dokumentum megtekintése és vásárlása:
7.1. A pályázati dokumentáció az ajánlatkérő címén látható, és az 300 TRY (török ​​líra) számára megvásárolható a TCDD Központi Hivatal földszintes állomás-Altındağ / ANKARA főigazgatóságától.
7.2. Az ajánlattevők kötelesek megvásárolni a pályázati dokumentációt vagy letölteni az e-aláírással az EKAP-on keresztül.
8. Az ajánlattétel dátumáig és időpontjáig a TCDD Központi Építési Közbeszerzési Bizottság Sb. (Szoba száma 1096) vagy ugyanazon a címre küldött levélben.
9. Az ajánlattevők ajánlatát a teljes árra vonatkozó ajánlati egységár formájában kell benyújtani, amelyet az egyes tételek mennyiségének és az ezekre vonatkozó egységáraknak a szorzata alapján számítanak ki. A pályázat eredményeként az egységár-megállapodást az ajánlattevővel kell aláírni.
Ebben az ajánlatban a pályázatot az egész munkára kell benyújtani.
10. Az ajánlattevők kötelesek az általuk meghatározott összegben az ajánlati kötvényt az ajánlott ár% 3-jénél kisebb összegű összegben benyújtani.
11. A benyújtott pályázatok érvényességi ideje az ajánlattétel napjától számított 100 naptári nap (120).
12. A pályázatot konzorciumként nem lehet benyújtani.
13. Egyéb kérdések:
Az aukción alkalmazandó határérték-tényező (N): 1,2


t.şartn játék
2012-xnumx_idari_sartn up
2012-xnumx_sozlesme_tasari a
A honlapunkon közzétett ajánlatok tájékoztató jellegűek, és forrásaink a Hivatalos Közlöny, Napilapok, Közintézmények és Szervezetek weboldalai.


sohbet

Feza.Net

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar

Kapcsolódó cikkek és hirdetések