Pénzügyminisztérium és Pénzügyminisztérium a szakember beszerzéséhez

kincstári és pénzügyminisztérium
kincstári és pénzügyminisztérium

A Kincstári és Pénzügyminisztérium központi szervezetének összesen 100 szabad kincstári és pénzügyi szakértői asszisztensének felvételi vizsgájának megtartásával a kincstári és pénzügyi asszisztenseket veszik fel Ankarába és Isztambulba az alábbi területeken és számokban.


1. TÁBLÁZAT:

SZAKASZ (TERÜLET) TERÜLETKÓD HELY KONTINGENSEK
A TÖRVÉNY ÜGYVÉDI 1 ANKARA 8
ECONOMICS OIC-1 ANKARA 12
ÜZLETI MAN-1 ANKARA 11
FINANCE MLY-1 ANKARA 6
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ULI-1 ANKARA 3
ökonometria ECO-1 ANKARA 10
MECHANIKUS MŰSZAK MAK-1 ANKARA 2
SZÁMÍTÓGÉPEK Bil-1 ANKARA 4
Ipari mérnöki tevékenység VÉGE-1 ANKARA 7

2. TÁBLÁZAT:

SZAKASZ (TERÜLET) TERÜLETKÓD HELY KONTINGENSEK
A TÖRVÉNY ÜGYVÉDI 2 ISZTAMBUL 2
ECONOMICS OIC-2 ISZTAMBUL 12
ÜZLETI MAN-2 ISZTAMBUL 11
STATISZTIKA STAT-2 ISZTAMBUL 2
SZÁMÍTÓGÉPEK Bil-2 ISZTAMBUL 1
Ipari mérnöki tevékenység VÉGE-2 ISZTAMBUL 9

A vizsgálati területeket és az ügyelet helyét az 1. és a 2. táblázat mutatja. A jelöltek egyetlen táblázatból és mezőből választják meg, annak a tartománynak megfelelően, amelyet szolgálni akarnak. A jelentkezőket a táblák és a táblák mezői alapján külön értékeljük.

II. VIZSGÁLATI DÁTUM ÉS HELY:

a) A felvételi vizsga Ankarában lesz.

b) A felvételi vizsga időpontját, a felvételi vizsga megszerzésére jogosult jelölteket és belépési helyüket a vizsga előtt legalább 10 nappal a Pénzügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium honlapján (www.hmb.gov.tr) teszik közzé. A jelentkezőket külön nem értesítjük.

III - VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEK:

A következő általános és különleges feltételek szükségesek azon jelöltek számára, akik a határidőtől (07. 02.) jelentkeznek a kincstár és a pénzügyi asszisztens felvételi vizsgájára.

A- Általános feltételek

a) megfelel a 657 köztisztviselőkről szóló törvény 48. cikkében meghatározott általános feltételeknek,

b) A felvételi vizsga megtartásának évének január első napjáig nem szabad elérni harmincöt (35) életévét (a pályázónak született: 01. és később)

c) A JOG-, Állam-, Közgazdaság-, Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi, Építészmérnöki, Természettudományi és Irodalomtudományi, Kommunikációs és egyéb karok vagy oktatási intézmények otthoni vagy külföldi karai, amelyeknek egyenértékűségét a Felsőoktatási Tanács elfogadta Az 1. és 2. TÁBLÁZATBAN feltüntetett oktatási ágak (tanszékek) végzett

ç) Az angol nyelvhez kapcsolódó idegen nyelvvizsga (YDS) vagy más, a TC Felsőoktatási Tanács Értékelési, Kiválasztási és Szakmai Központja (ÖSYM) által elfogadott dokumentum alapján érvényes, és legalább 70 pontjával rendelkezik nemzetközi érvényességgel. hogy legyen

d) megszerezte az OSYM által 2018-ban és 2019-ben tartott nyilvános személyzeti felvételi vizsga (KPSS), valamint érvényes értékelést kapott a különleges feltételekkel foglalkozó szakaszban,

e) A határidőn belül benyújtotta a kérelmet.

B - Különleges feltételek

a) a jog területén;

A Jogi Tanszék diplomája,

Legalább 4 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Az első 1 pályázó a HUK-32 területén,

Az első 2 jelölt között lenni a HUK-8 területén,

b) a gazdaság területén;

A közgazdaságtan tanszékén végzett,

Legalább 14 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Az OIC-1 területén az első 48 a pályázók körében,

Az OIC-2 területén az első 48 jelölt között lenni,

c) az üzleti terület számára;

Üzleti adminisztrációs szakon végzett,

Legalább 25 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Az első 1 az İŞL-44 mezőben,

Legyen az első 2 jelölt között az İŞL-44 területen, ç) a pénzügyi területen;

Pénzügyi szakon végzett

Legalább 19 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

A kérelmezők közötti rangsor szerint az első 1

jelölt lenni,

d) a nemzetközi kapcsolatok területén;

A Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén végzett,

Legalább 34 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Az első 1 jelölt között az ULI-12 területén, a jelentkezők közötti rangsor alapján,

e) az ökonometria területén;

Az ökonometria szakon végzett,

Legalább 13 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Az EKO-1 területén az első 40 jelölt között lenni, a jelentkezők közötti sorrend szerint,

f) statisztikai terület;

A statisztikai osztály diplomásának lenni,

Legalább 12 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Az IST-2 területén az első 8 jelölt között lenni, a jelentkezők rangsorolása alapján,

g) Gépgyártáshoz;

Gépészmérnöki Tanszék

Legalább 1 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Legyen az első 1 jelölt között a MAK-8 területen a pályázók közötti sorrend szerint,

ğ) Számítástechnika;

A Számítástechnika Tanszék

Legalább 1 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Legyen az első 1 jelölt között a BİL-16 területén és az első négy jelölt között a BİL-2 területén,

h) ipari mérnöki munka;

Ipari Mérnöki Tanszék

Legalább 1 pontot kell szereznie a KPSSP-75 pontszámban,

Legyen az első 1 jelölt között az END-28 mezőben és az első 2 jelölt között az END-36 mezőben,

Van szükség.

IV-VIZSGÁLATI ALKALMAZÁS:

a) Az 1. TÁBLÁZATBAN azok a területek, ahol az ügyintézés helye Ankara, a 2. TÁBLÁZATBAN azok a területek, ahol Isztambul található. A jelentkezők a körzetszám megadásával az 1. vagy a 2. táblázatban megadott mezők közül csak egyet választhatnak.

b) A felvételi vizsga iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Pénzügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium honlapján (www.hmb.gov.tr), 27. január 01-től2020. 07. 02-ig (2020:17 óra) a munkaidő végéig.

c) Az oklevelet a jelentkezéskor töltik be az esetleges egyenértékűségi igazolás és az YDS vagy más azzal egyenértékű vizsga eredménydokumentum beolvasásával. Ha szükségesnek ítélik, a jelentkezőktől bekért dokumentumokat a jelentkezési oldalra helyezik.

ç) A jelentkezési lap és annak jóváhagyott mellékleteinek aláírt másolata; Kézzel kell elküldeni vagy postai úton kell elküldeni a jelen közleményben szereplő "Kapcsolattartási adatok" -ban megadott címre. Azokat a kérelmeket, amelyek késedelmes postázása miatt nem érkeztek be időben, nem dolgozzuk fel.

V- VIZSGÁLATI TÍPUS:

A felvételi vizsga szóbeli eljárás.

A jelentkezőket az 1. és a 2. táblázat minden egyes szakterületén külön rangsorolják, kezdve a legmagasabb KPSS pontszámmal, és a kvóták számának legfeljebb négyszeresét hívják meg a felvételi vizsgára. A felvételi vizsgára meghívják azokat a jelentkezőket is, akik ugyanolyan pontszámot kapnak, mint az utoljára rangsorolt ​​jelöltek.

VI. VIZSGÁLATI TÉMÁK:

A felvételi vizsga tárgyait az alábbiakban soroljuk fel.

a) Jogterület: Jogi alapelvek, közigazgatási jog (általános rendelkezések - közigazgatási bíróságok),

Polgári jog (kivéve a családi jogot és az örökösödési rendelkezéseket), a kötelezettségek törvénye (általános alapelvek), a kereskedelmi jog (kereskedelmi vállalkozás, társasági jog, tárgyalható eszközökre vonatkozó törvény, biztosítási jog), végrehajtási és csődtörvény, munka- és társadalombiztosítási törvény,

b) Gazdasági Térség: makroökonómia, mikroökonómia, Törökország Economics, International Economics, pénzügyi és banki, ökonometria,

c) Üzleti terület: Alapvető üzleti koncepciók, üzletvezetés, termelési és pénzügyi menedzsment, üzleti pénzügyek, pénzügyi kimutatások elemzése, könyvelés,

ç) Pénzügyi terület: államháztartás (közkiadások, állami bevételek, költségvetés és államháztartás), költségvetési politika, számvitel,

d) Nemzetközi kapcsolatok: politológia, politikai történelem, török ​​külpolitika, nemzetközi jog,

e) Ökonometria: A legkisebb négyzetek kezelése, a regressziós modellek alapvető variációi, a becslési és következtetési problémák a többes regresszióban, egyszerű idősoros modellek, alapvető statisztikák,

f) Statisztika: Valószínűségi számítások, mintavételi technikák, idősorok elemzése, sztochasztikus folyamatok,

g) Gépipar: Erő, Dinamika, Gyártás, Termodinamika, Hőátadás, Folyadékmechanika, Vezérlés,

ğ) Számítástechnika: számítógépes programozás, matematikai és műszaki alkalmazások, adatbázis-kezelés, számítógépes hálózatok, adatszerkezetek és algoritmusok, internetes és információbiztonság, operációs rendszerek, szoftverfejlesztés,

h) Ipari mérnöki tevékenység: Operatív kutatás, Rendszer-elemzés, Termelésirányítási rendszer, Termeléstervezés, Vezetési információs rendszerek, Pénzügyi számvitel.

VIII-ÉRTÉKELÉS:

Felvételi vizsga;

a) A szakterület ismereteinek szintje, amelyen részt vett a vizsgán,

b) A téma megértése és összefoglalása, a kifejező képesség és az érvelési képesség,

c) Érdem, képviseleti képesség, viselkedés megfelelősége és a szakma reakciói ç) Önbizalom, meggyőződés és meggyőződés,

d) Általános képesség és általános kultúra,

e) a tudományos és technológiai fejlesztésekhez való nyitottság, \ t

pontok külön-külön megadásával kerül kiértékelésre.

A jelentkezőket az a) alpont ötven pontja, a b) –e) pontok mindegyike tíz pont alapján értékeli.

Annak érdekében, hogy sikeresnek lehessen tekinteni a felvételi vizsga során, a bizottság elnökének és tagjainak száz teljes pontot meghaladó átlagos pontszámának legalább hetven pontnak kell lennie.

Az egyes szakterületek legmagasabb pontszámából kiindulva (az 1. és 2. TÁBLÁZAT mindegyik mezőjének külön-külön történő értékelésével), a legmagasabb pontszámtól kezdve a jelöltet meghirdetjük a fő jelöltek számaként, és legfeljebb annak felét tartalékjelöltként. Ha a pontszámok megegyeznek, akkor a felvételi vizsgán elsőbbséget élvez az, aki magasabb KPSS ponttal, illetve idegen nyelv pontszámmal rendelkezik.

A felvételi vizsga hetven vagy annál nagyobb pontszáma nem jelenti a jogosultságot azoknak a jelölteknek, akik nem jogosultak be.

VIII-KINEVEZÉS:

A felvételi vizsgán sikeres jelentkezőket a minisztérium központi szervezeti egységeihez rendelik Ankara vagy Isztambul tartományba, ahol a vizsga jelentkezés során választottak.

IX - EGYÉB KÉRDÉSEK:

a) A jelentkezőknek érvényes személyi igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal, járművezetői engedéllyel vagy Török Köztársaság személyi igazolvánnyal rendelkező útlevél) kell használniuk a vizsga során történő azonosításhoz.

b) Az a pályázó, akiről megállapítást nyert, hogy hamis állításokat tett a pályázati űrlapon, nem tekinthető érvénytelennek, és kinevezése nem történik meg. Akkor is törli, ha hozzá lett rendelve. Nem igényelhetnek semmilyen jogot.

c) Büntető panaszt kell benyújtani az Ankara Főügyészséghez a török ​​büntető törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása érdekében.

ç) Mivel a pályázatokat, amelyek a munkaidő végéig, 07. február 02-én (2020:17) érkeznek, nem veszik figyelembe, a pályázóknak nem szabad az utolsó napra hagyni jelentkezésüket, figyelembe véve az elektronikus környezetben felmerülő vagy felmerülő egyéb problémákat.

Ezt hirdetik.

Kapcsolattartási adatok:

Cím:

Pénzügyminisztérium és Pénzügyi Főigazgatóság Személyzeti Igazgatóság

Vizsgaszolgálati ág 3. emeleti szoba száma: 308

Dikmen utca (06450) Çankaya / ANKARA / TÖRÖKORSZÁG

Tel .: 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Fax: 0 (312) 425 04 43

11807 / 1-1

A hirdetés részleteiről KATTINTSON IDE


sohbet

Feza.Net

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar