A Samsun Víz- és Csatornázási Igazgatósága 67 köztisztviselő beszerzésére

A samsun víz- és szennyvízcsatorna közigazgatást fog csinálni
A samsun víz- és szennyvízcsatorna közigazgatást fog csinálni

SAMSUN VÍZ- ÉS szennyvízgazdálkodás ÁLTALÁNOS IGAZGATÓSÁGI IGAZGATÁSI IGAZGATÁS


A Samsun Víz- és Csatornázási Igazgatóság Főigazgatóságán a Közszolgálati Szolgáltatások Főigazgatóságának 657. sz. Törvény szerint alkalmazandó; A helyi közigazgatásba történő első alkalommal történő kinevezésről és a kinevezésről szóló szabályok rendelkezései szerint a köztisztviselőket nyílt kinevezésekkel választják ki a megüresedett állásokra, a cím, osztály, besorolás, szám, képesítés, KPSS típus, KPSS alappontszám és egyéb követelmények alapján.

S

N

A csapat címe osztály Osztályfokozat darab szakképesítés nem KPSS
Típus
KPSS Base
Értékelések
1 mérnök TH 8 1 Az egyetemi oktatást nyújtó karok számítógépes mérnöki egyetemi programjának elvégzése Férfi / nő P3 70
2 mérnök TH 8 2 A Karok Környezetmérnöki Alapképzési Programjának diplomája Férfi / nő P3 70
3 mérnök TH 8 3 A villamosmérnöki alapképzés végzése a karok számára, amelyek egyetemi oktatást nyújtanak Férfi / nő P3 70
4 mérnök TH 8 1 Az egyetemi szintű oktatást nyújtó karok Vezérlő és Automatizálási Mérnöki Programjának diplomája Férfi / nő P3 70
5 mérnök TH 8 3 Az egyetemi oktatást nyújtó karok egyetemi mérnöki programja Férfi / nő P3 70
6 mérnök TH 8 5 Az egyetemi szintű oktatást nyújtó karok építőmérnöki alapképzési programjának befejezése Férfi / nő P3 70
7 mérnök TH 8 5 Az egyetemi szintű oktatást nyújtó karok gépészmérnöki alapképzési programjának befejezése Férfi / nő P3 70
8 építészmérnök TH 8 1 Az Építészmérnöki Kar végzős programja Férfi / nő P3 70
9 vegyész TH 8 2 Karok kémiai egyetemi programja Férfi / nő P3 70
10 technikus TH 8 6 A szakképző iskolák mechanikus társult programjának diplomája Férfi / nő P93 70
11 technikus TH 9 1 A szakképző iskolák számítógépes programozási társult programjának diplomája Férfi / nő P93 70
12 technikus TH 9 1 A szakképző iskolák környezetvédelmi vagy környezeti egészségbiztosítási szakának diplomája Férfi / nő P93 70
13 technikus TH 9 10 A szakképző iskolák építőmérnöki vagy építőipari technológiai társult programjának diplomája Férfi / nő P93 70
14 technikus TH 9 8 A Szakképző Iskolák Térképtechnikus vagy Térkép- és Kataszteri Associate Degree programjának diplomája Férfi / nő P93 70
15 technikus TH 9 3 A szakképző iskolák villamosenergia-társult programjának diplomája Férfi / nő P93 70
16 technikus TH 9 2 A Szakiskolák Elektronikus, Elektromos-Elektronikus Technikus vagy Elektronikus Technológia Associate Degree Programjának diplomája Férfi / nő P93 70
17 gyűjtő GPP 9 - 10 -11 11 A közgazdaságtan, számvitel, üzleti adminisztráció, közigazgatás, politológia és közigazgatás, pénzügy, számviteli információs rendszerek egyik hallgatójának diplomája Férfi / nő P3 70
18 ügyvéd AH 7 2 Az egyetemek jogi karán végzett Férfi / nő P3 70

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

A fentebb említett, a megüresedett köztisztviselői állásokra benyújtandó pályázatok során követendő általános és különleges feltételek:

1) ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

A köztisztviselõi kinevezésre jelentkezõknek a következõ általános feltételeknek kell megfelelniük, amelyeket a 657. sz. Köztisztviselõkrõl szóló törvény 48. cikke (A) bekezdése rendelkezik:

a) Török állampolgár

b) nem kell megfosztani a közjogoktól,

c) akkor is, ha a török ​​büntető törvénykönyv 53. cikkében meghatározott időszakok elmúltak; Az állambiztonság elleni bűncselekmények, az alkotmányos rend és az e rendelkezés működése elleni bűncselekmények, elrablás, zsarolás, megvesztegetés, lopás, csalás, csalás, csalás, kötelességszegés, csalás, még akkor is, ha szándékos bűncselekmény miatt legalább egy évre szabadságvesztésre vagy megbocsátásra ítéltek Nem lehet elítélni csődel, ajánlattevéssel, tévedéssel, bűncselekmény vagyonának csempészetével vagy csempészetével szemben,

d) a férfi jelöltek katonai státusa tekintetében; semmi köze a katonai szolgálathoz, vagy nem érte el a katonai szolgálat életkorát, vagy ha elérte a katonai szolgálat életkorát, az aktív katonai szolgálatot szolgálta ki, vagy halasztották vagy áthelyezték a tartalékosztályba,

e) nincs olyan mentális betegség vagy testi fogyatékossága, amely akadályozhatja őt a szolgálat folyamatos elvégzésében,

f) a bejelentett pozíciókra kitűzött egyéb jelentkezési követelmények teljesítése érdekében,

g) Petíció arról, hogy mely alkalmazottak jelentkeztek (Minden jelölt csak egy alkalmazottra jelentkezik, oktatási státuszuk alapján.)

2) KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

a) teljesíteni kell a bejelentett címek oktatására vonatkozó követelményeket a legutóbbi végzettségű iskolától kezdve, és hogy a 2018. évi közszemélyzeti kiválasztási vizsga (KPSS) által meghatározott pontszámtípusok közül a minimális KPSS-pontszám megszerezhető legyen,

b) fegyelmezetlen vagy erkölcsi okok miatt nem szabad eltávolítani a korábban dolgozó állami intézményekből és szervezetekből,

3) A PÁLYÁZÓK SZÜKSÉGES SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK A KÉRELEM ALKALMAZÁSÁNAK

Az alkalmazás során;

Jelentkezés az intézményünktől vagy a Főigazgatóságtól http://www.saski.gov.tr az internetes címen fogják biztosítani,

a) Személyi igazolvány vagy személyi igazolvány másolata,

b) Az oklevél vagy érettségi igazolás, vagy vonalkóddal ellátott érettségi bizonyítvány eredeti vagy közjegyzői hiteles másolata, amelyet az E-kormányzat útján kell beszerezni (a másolatokat igazgatásunk igazolhatja, feltéve, hogy az eredeti dokumentumot bemutatják.)

c) Az egyenértékűségi okmány eredeti vagy hiteles másolata külföldi iskolai végzettséggel járó személyek számára (a másolatokat igazgatásunk igazolhatja, feltéve, hogy az eredeti dokumentumot bemutatják.)

d) vonalkód-számítógépes nyomat a KPSS eredménydokumentumának ÖSYM weboldaláról,

e) A férfi jelöltek nyilatkozata arról, hogy nem állnak katonai szolgálatban,

f) Nyilatkozat arról, hogy nincs akadálya a szolgálat folyamatos elvégzéséhez,

g) 4 biometrikus fénykép, (1 csatolva van az űrlaphoz)

h) Az ügyvédi engedély eredeti példánya vagy az ügyvédi személyzet közjegyző által hitelesített másolata (A példányokat igazgatóságunk igazolhatja, feltéve, hogy az eredeti dokumentumot bemutatják.)

i) petíció arra vonatkozóan, hogy mely alkalmazottakat kérelmezte,

4- ALKALMAZÁSI HELY, DÁTUM, MÓDSZER ÉS IDŐTARTAM

A jelentkezők megtehetik a szóbeli vizsgát;

a) A jelentkezők, a jelentkezés során kért dokumentumokkal együtt 06.04.2020. április 17.04.2020-tól17.00. április XNUMX-ig péntek és XNUMX között (munkanapon 08.00–17.00 között) jelentkezni tud.

A jelentkezőknek be kell nyújtaniuk jelentkezési dokumentumaikat;

- Főigazgatóságunk az elektronikus környezetben http://www.saski.gov.tr internetcím,

- Személyesen vagy ajánlott levélben eljuttathatják a Samsun Víz- és Csatornázási Igazgatóság Humán Erőforrás és Oktatás Főigazgatóságához (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (A Főigazgatóságunk nem felel a késleltetett levelekért.)

b) A hiányzó információkkal és dokumentumokkal benyújtott pályázatokat, vagy ha képesítésük nem megfelelő, a Főigazgatóság nem fogja értékelni.

c) A levélben és a bejelentésben megjelölt határidőn belül benyújtott késedelmeket nem veszik figyelembe.

5- A KÉRELMEK ÉRTÉKELÉSE - A KÉRELEM BESZÉLÉSE

a) A jelöltet a szóbeli vizsgare meghívják a kinevezésre kerülő üres álláshelyek ötszörösének megfelelő arányban, a legmagasabb pontszámú jelölttől kezdve, a Főigazgatóság ellenőrzésével, hogy a jelöltek megfelelnek-e a személyi igazolványszámnak és az ÖSYM nyilvántartásnak,

b) A többi vizsga jelöltje ugyanolyan pontszámmal rendelkezik, mint az utolsó vizsgára felhívott jelölt.

c) A szóbeli vizsga és a KPSS pontszámok megtételére jogosult jelöltek, valamint a vizsga helye és ideje 20.04.2020., Hétfő Főigazgatóságunk http://www.saski.gov.tr az interneten teszik közzé.

d) A vizsgára felhívott pályázók, akiknek személyazonossági adatai, valamint a vizsga helye és ideje rendelkezésre állnak „Vizsganyilvántartási dokumentumok” A www.saski.gov.tr ​​internetes címen férhetnek hozzá.

e) A jelölteket, akiknek nincs joguk a vizsga elvégzésére, nem értesítjük.

6- A VIZSGÁLAT HELYE, Idő és Téma

Samsun Víz- és Szennyvízkezelési Főigazgatóság Kis ülésterme (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); toborzáshoz 27/04/2020-08/05/2020 A dátumok között szóbeli vizsga kerül megrendezésre. Ha a szóbeli vizsga nem teljesíthető ugyanazon a napon, akkor azt másnap folytatják.

Vizsga tantárgyak:

Törökország alkotmánya

Atatürk alapelvei és a forradalom története

657 Közszolgálati törvény

A helyi közigazgatással kapcsolatos alapvető jogszabályok

Ez magában foglalja a személyzet címével kapcsolatos szakmai és gyakorlati ismeretek és készségek mérését.

7- A VIZSGÁLAT ÉRTÉKELÉSE ÉS A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK TÖRTÉNETE

Értékelés a vizsgán; Törökország alkotmánya, Atatürk elvei és története forradalom, 657 törvény, Önkormányzat 15 az alaptörvényben kapcsolatos kérdések pontot, míg a csapat címet a szakmai és gyakorlati ismeretek és képesség mérésére a tett több mint 40 pontot, összesen 100 pont. A sikeres vizsga érdekében a vizsgabizottság tagjai számtani átlagának legalább 60-nak kell lennie. A jelöltek fő eredményértéke; A szóbeli vizsga pontszámának és a KPSS pontszámnak az adminisztrációnk által elért számtani átlagát az adminisztrációnk weboldala határozza meg és teszi közzé.

Ha a jelöltek sikerpontjai azonosak, akkor minél magasabb a KPSS pontszám, akkor prioritást élveznek. A legmagasabb eredményességi ponttal kezdve meg kell határozni az állandó jelöltek számát, az állandó jelöltek számát és a helyettesítõ jelöltek számát. A fő és a tartalékjelölt listákat a közigazgatás internetes címén teszik közzé, és írásban értesítést küldenek a felsorolt ​​személyeknek.

Vizsgabizottság; jogosult a vizsgabejelentésben bejelentett esetek közül néhányra vagy egyre, ha a teljesítési pontokat alacsonynak találják, vagy nem elegendőek a vizsga végén történő felvételre bejelentett káderek közül.

A pályázatok és az eljárások során azoknak a vizsgálatait, akiknek hamis állításokat adnak, vagy bármilyen módon elrejtik az igazságot, érvénytelennek tekintik őket, és feladataikat nem teszik meg. Még ha meghatározzák is az ilyen esetek kinevezését, megbízásaikat visszavonják. Ezek a személyek nem igényelhetnek semmilyen jogot, és büntetőjogi panaszt fognak benyújtani a főügyészhez.

A vizsga eredményeire írásban fellebbezni lehet a sikerességi lista közzétételétől számított hét napon belül az adminisztrációnk weboldalán. A fellebbezést a vizsgabizottság hét napon belül zárja le, és az érintett személyt írásban tájékoztatja.

Ad Olunur.

A hirdetés részleteiről KATTINTSON IDE


Vasúti hírkeresés

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar