A TCDD bejelenti a vételi szerződéses gépész feltételeket

A tcdd szállítási szerződés szerelő elmagyarázta a vásárlás feltételeit
A tcdd szállítási szerződés szerelő elmagyarázta a vásárlás feltételeit

A Török Köztársaság Állami Vasutak (TCDD) Közlekedési Igazgatósága, Inc. a szerződés feltételei szerint szerelőt fog alkalmazni, meghatározták az alapelveket és eljárásokat a vizsgára, amelyet a vizsgabizottság alakít.


A TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi főigazgatóságánál alkalmazandó gépi vizsgáztatásról és kirendelésről szóló rendeletet a Hivatalos Közlönyben tették közzé és hatályba lépett. A szabályozással meghatározták azokat a feltételeket, amelyeket keresni kell azoknál, akiket először szereznek szerződéses gépészi munkakörbe, a megtartandó felvételi vizsgák módját, a vizsgabizottsággal kapcsolatos eljárásokat és elveket.

A TCDD Taşımacılık A.Ş. által a Hivatalos Közlönyben közzétett rendelet szerint;

1- A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli / gyakorlati vizsgákat foglal magában. Írásbeli vizsga; Az ÖSYM-et az egyetemek és a Nemzeti Oktatási Minisztérium, vagy más, ezen a területen szakosodott állami intézmények és szervezetek készíthetik.

2- A vizsga bejelentését legalább harminc nappal az írásbeli vizsga időpontja előtt hirdetik ki.

3- A vasúti rendszerekkel foglalkozó tanszék azon diplomázói, akik legalább 70-et kaptak a KPSS-től, pályázhatnak, és az írásbeli vizsgára legfeljebb a megnyitott pozíciók tízszeresét veszik fel.

4- A szakmai ismereteket írásbeli vizsga során kérik.

A HIVATALOS ÚJABLAPBAN KÖZZETT SZABÁLYOK 22. MÁJUS 2020.

Ezt a Hivatalos Közlönyben, a 22. sz., 2020. május 31134-én tették közzé.

Szállítás a Török Köztársaság Államvasutak Részvénytársaság Székhely:

A török ​​állami vasutak SZERZŐDÉSÉRE VONATKOZÓ, VÁLLALKOZÓ SZERZŐDÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSOK FOGLALKOZTATÁSA

FEJEZET

Cél, hatókör, alap és meghatározások

cél

1. CIKK - (1) E rendelet célja; A Török Köztársaság Állami Vasúti Közlekedési Részvénytársaság 22-i keltezésű és 1-es sorszámú rendelete, amelyre először szerződést kötöttek, a feltételeket teljesíteni kell annak érdekében, hogy a nyíltan mérnöki pozícióba léphessenek, a felvételi vizsga alakja a vizsgabizottság végrehajtásával kapcsolatos eljárások és elvek meghatározása.

terület

2. CIKK - (1) Ez a 18-i és a 3/2002-ös számú, a Miniszterek Tanácsa által meghozott rendelet első alkalommal hirdette meg a nyilvános küldetést a Török Köztársaságról történő kinevezésre irányuló vizsgákért, a részvénytársaság 2002. számú székhelyének állami vasúti szállítási általános szabályzatán kívül. Ez azokra vonatkozik, akiket először nyíltan kineveznek a rendelettörvény hatálya alá tartozó szerződéses gépészi munkakörbe.

támogatás

3. CIKK - (1) Ez a rendelet a 399. sz. Törvényerejű rendelet 8. cikkéből, a 8/6. Sz. 1984. sz. Alapján készül.

Meghatározások

4. CIKK - (1) E rendeletben;

a) a Török Köztársaság főigazgatója az Állami Vasúti Közlekedési Részvénytársaság vezérigazgatója,

b) a Török Köztársaság Főigazgatósága, az Állami Vasúti Közlekedési Részvénytársaság főigazgatósága,

c) Felvételi vizsga: írásbeli és szóbeli / gyakorlati szakaszból álló vizsga a jelöltek számára,

ç) KPSS: Nyilvános személyzet kiválasztási vizsga a (B) csoport munkatársainak az első alkalommal a nyilvános álláshelyekre alkalmazandó vizsgákról szóló általános szabályzat szerint,

d) Gépész (mozdonyvezető): A jogszabályoknak, a munkautasításoknak, a munkavédelmi, a környezetvédelmi és minőségi előírásoknak megfelelően előkészített vontatójárművek és vonatok biztonságos, kényelmes és gazdaságos módon történő befogadása a jogszabályokban meghatározott munkaidőn és munkaszabályokon belül, , szakképzett műszaki személy, aki irányítja és irányítja,

e) ÖSYM: Mérési, kiválasztási és elhelyezési központ,

f) Vizsgabizottság: A felvételi vizsga eljárásainak bizalmas jellegű, habozás nélküli és habozás nélküli elvégzéséért és értékeléséért felelős bizottság,

g) Mozdonyvezetői engedély: Olyan dokumentumra utal, amely igazolja, hogy a mozdonyvezető rendelkezik a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges egészségügyi feltételekkel, pszichotechnikai és szakmai képesítéssel.

MÁSODIK RÉSZ

A belépési vizsga alapelvei

A vizsgabizottság megalakítása

5. CIKK - (1) Vizsgabizottság jön létre a vizsgaeljárások elvégzésére. A vizsgabizottság összesen öt állandó tagból áll, három tagot a vezérigazgató határoz meg a főigazgatóság alkalmazottainak, valamint a személyzeti és igazgatási ügyek vezetőjének, a kinevezendő vezérigazgató vagy a vezérigazgató-helyettes elnökletével. Ezenkívül négy póttagot azonos módon határoz meg az ügyvezető igazgató, és ha az állandó tagok bármilyen okból nem vehetnek részt a vizsgabizottságban, a póttagok a megállapítás sorrendjében vesznek részt a vizsgabizottságban.

(2) a vizsgabizottság elnöke és tagjai; Még akkor is, ha válnak, még akkor is, ha vér- és házassági kapcsolatuk, beleértve a harmadik fokot is, véget ér, bükk rokonai, azok, akik kötött kapcsolatot velük vagy házastársaikkal, vőlegényeikkel, azokkal, akik felhatalmazásuk szerint saját vagy házastársuk gyámja, gyámja, vagyonkezelője vagy jogi tanácsadója, nem vehetnek részt a vizsgán. Az ebben a helyzetben lévő tagok helyett póttagot neveznek ki.

A vizsgabizottság feladatai

6. CIKK - (1) A vizsgabizottság felel és felhatalmazást kap a felvételi vizsga kiírásában szereplõ kérdések meghatározására, a vizsga lebonyolítására, a kifogások megvizsgálására és lezárására, valamint a vizsgával kapcsolatos egyéb eljárások lefolytatására.

(2) A vizsgabizottság az összes taggal összeül, és szavazatok többségével hoz döntéseket. A szavazás során tartózkodó szavazat nem adható. Azoknak, akik nem értenek egyet, igazolásukkal meg kell adniuk ellenük szavazni.

(3) A vizsgabizottság titkársági szolgáltatásait a Személyzeti és Igazgatási Ügyek Tanácsa látja el.

Bejárati vizsga

7. CIKK - (1) A felvételi vizsgát a vizsgabizottság az Üres Igazgatóság által megfelelőnek ítélt időpontokban bonyolítja le, az üresedéstől és az igénytől függően. A felvételi vizsga írásbeli és szóbeli / gyakorlati vizsgákból áll.

(2) vizsgabizottság írásbeli vizsga; Az ÖSYM rendelkezik az egyetemekkel és a Nemzeti Oktatási Minisztériummal, vagy más, erre a témára szakosodott állami intézményekkel és szervezetekkel. A vizsgával kapcsolatos kérdéseket a Főigazgatóság és az intézmény közötti jegyzőkönyv határozza meg, amelyben a vizsga kerül megrendezésre.

Bejárati vizsga bejelentése

8. cikk - (1) A felvételi vizsgán való részvétel követelményei, a vizsga típusa, a vizsga ideje és helye, a minimális KPSS pontszám, a jelentkezés helye és ideje, a jelentkezési lap, a kért dokumentumok, az online jelentkezés címe, a vizsga tantárgyai, a kinevezni tervezett pozíciók száma és egyéb látott ügyek legalább harminc nappal az írásbeli vizsga előtt Hirdetik a Hivatalos Közlönyben, a Főigazgatóság honlapján és az elnök által meghatározott intézmény honlapján.

Bejárati vizsga követelményei

9. cikk - (1) A felvételi vizsgát tenni kívánóknak a jelentkezési határidőtől kezdve meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) Az 399 rendelet 7. cikkében meghatározott általános feltételek teljesítése.

b) A mozdonyvezetői engedély megszerzése.

c) A következő formális oktatási feltételek legalább egyikének biztosítása:

1) A vasúti rendszerek egyik villamos-elektronikai, vasúti rendszer-gép, vasúti rendszer mechatronikai ágazatának a vasúti rendszerek technológiai területének diplomázása a középfokú oktatási intézményekben, amelyek szak- és műszaki oktatást nyújtanak.

2) Kétéves szakiskolák; a vasúti rendszerek elektromos és elektronikai, a vasúti rendszerek gépészeti, a vasúti rendszerek úttechnikai, a vasúti rendszerek szerelője, a vasúti rendszerek menedzsmentje, a gépek, a motor, az elektromosság, az elektromos-elektronika szakok egyikén szerez diplomát.

3) Az egyetemek négyéves mérnöki, vasúti rendszerek vagy műszaki tanár alapképzési programjain végzett.

d) megkapta a felvételi vizsga kiírásában meghatározott minimális pontszámot, legalább hetven pontot kapott a KPSS-től, amelynek érvényességi ideje a végzettséggel folytatódik.

Bejárati vizsga pályázati eljárás

10. CIKK - (1) A felvételi vizsga kérelmek személyesen vagy postai úton nyújthatók be a hirdetésben megadott címre, vagy online, ha a hirdetésben szerepel.

(2) A felvételi vizsga megszerzéséhez a következő dokumentumokat csatolni kell a jelentkezési formanyomtatványhoz, amelyet a központi iroda honlapjáról szerezhetnek be:

a) A diploma vagy az érettségi bizonyítvány eredeti vagy hiteles másolata (a diploma-egyenértékűségi igazolás eredeti vagy hiteles másolata külföldön végzettek számára).

b) KPSS eredménydokumentum számítógépes kimenete.

c) Mozdonyvezetői engedély.

ç) Folytatás.

d) 3 útlevél méretű fénykép.

e) A Török Köztársaság eredeti személyi igazolványának fénymásolata az eredeti bemutatásával.

f) Írásbeli nyilatkozat arról, hogy nincs olyan mentális vagy fizikai fogyatékosság, amely akadályozhatja őt feladatának ellátásában.

g) A férfi jelöltek írásbeli nyilatkozata arról, hogy nem állnak katonai szolgálatban.

ğ) A hirdetésben szükséges egyéb dokumentumok.

(3) A jelentkezések internetes elfogadása kivételével a második bekezdésben felsorolt ​​dokumentumokat a munkaidő végéig be kell nyújtani a Főigazgatóságnak. Ezeket a dokumentumokat a Személyzeti és Igazgatási Ügyek Tanácsa hagyhatja jóvá, feltéve, hogy eredetileg benyújtják őket.

(4) A levélben benyújtott pályázatok esetében a második bekezdésben felsorolt ​​dokumentumoknak a felvételi vizsga hirdetményében megjelölt határidőig meg kell érkezniük a Főigazgatósághoz. Azokat a kérelmeket, amelyeket a levél késése és a túlóra határideje után regisztrálnak a Főigazgatóságba, nem vesszük figyelembe.

Az alkalmazások értékelése

11. CIKK - (1) A Személyügyi és Igazgatási Főosztály által a vizsgára előírt időn belül benyújtott kérelmeket megvizsgálják, és megállapítják, hogy a jelentkezők megfelelnek-e az előírt feltételeknek. Azokat a pályázatokat, amelyekről megállapítást nyert, hogy nem felelnek meg az előírt feltételeknek, nem értékeljük.

(2) A követelményeknek megfelelő jelöltek rangsorba kerülnek, kezdve azzal a pályázóval, aki a hirdetésben meghatározott KPSS ponttípusban a legmagasabb pontszámot szerezte, és nem haladja meg a kinevezni tervezett pozíciók tízszeresét. A felvételi vizsgára meghívást kapnak azok a jelentkezők is, akik a KPSS ponttípus szempontjából megegyeznek az utolsó ponttal. A felsorolt ​​jelöltek nevét, vezetéknevét és vizsgahelyét legalább tíz nappal a felvételi vizsga előtt közlik a Főigazgatóság honlapján. Ezen túlmenően a vizsgára jelentkező jelentkezőket írásban és / vagy elektronikus formában értesítik a jelentkezés eredményeiről.

(3) Azokat, akik nem felelnek meg a jelentkezési feltételeknek, és azokat a jelölteket, akik nem tudnak bejutni a rangsorba, személyes kérelem esetén a felvételi számuk közzétételétől számított harminc napon belül nyújtják be számukra azoknak, akik képesek a felvételi vizsgara tevékenykedni.

Írásbeli vizsga és témák

12. CIKK - (1) A felvételi vizsga összes írásbeli kérdése a felvételi vizsga kiírásában meghatározott szakmai terepinformációkból készül.

(2) A vizsgakérdések a következő témákból állnak:

a) Alapvető és foglalkozási munkahelyi egészségvédelem és biztonság (OHS).

b) Manőverezési és vezetési alkalmazások.

c) Vasúti forgalom és a vonat üzemeltetése.

ç) Szakmai kultúra, környezetvédelem és beavatkozás rendkívüli helyzetekbe.

d) török ​​nyelv és kifejezés.

(3) Az írásbeli vizsga értékelése száz teljes ponton történik. A vizsga sikeréhez legalább hetven pont szükséges.

Szóbeli / gyakorlati vizsga

13. cikk - (1) Azok a jelentkezők közül, akik az írásbeli vizsga száz pontjából legalább hetven pontot szereznek; Az írásbeli vizsga legmagasabb pontszámától kezdve a jelöltek nevét a kinevezni tervezett pozíciók számának háromszorosáig (beleértve azokat is, akik az utolsó rangban jelentkező jelölővel egyenlő pontszámot értek el), a szóbeli / gyakorlati vizsga időpontját és helyét közöljük a Főigazgatóság honlapján. Ezenkívül a szóbeli / gyakorlati vizsgát tévő jelentkezőket írásban és / vagy elektronikus formában értesítik a vizsga időpontjáról és helyéről.

(2) A szóbeli / gyakorlati vizsgára meghívottak száma nem haladhatja meg az írásbeli vizsgára meghívott jelöltek számának 40% -át.

Szóbeli és gyakorlati vizsga

14 CIKK - (1) A szóbeli vizsga kérelmezői;

a) A felvételi vizsga közleményében feltüntetett tantárgyak és a főigazgatóság tevékenységi területéhez kapcsolódó tantárgyak a szakmai terepi tudással együtt;

b) A téma megértése és összefoglalása, a kifejező képesség és az érvelési képesség,

c) Képesítés, képviseleti képesség, viselkedés alkalmassága és a szakma reakciói;

d) Általános tehetség és általános kulturális szint,

d) a tudományos és technológiai fejlesztésekhez való nyitottság, \ t

Az a) pont alapján az ötven b) –d) pontot összesen száz ponttal értékelik. A vizsgabizottság egyes tagjai által elért pontszámokat külön rögzítik, és a személyzet szóbeli vizsga pontszáma a tagok száz teljes pontszámot meghaladó pontszámainak számtani átlaga alapján kerül meghatározásra. Sikeresnek tekintik azokat, akik a szóbeli vizsga százból legalább hetven pontot kapnak.

(2) A gyakorlati vizsga a hirdetésben meghatározott eljárások és elvek szerint történik.

Bejelentkezési vizsga eredményeinek bejelentése és a vizsgaeredményekre vonatkozó kifogás

15. cikk - (1) Ahhoz, hogy sikeresnek lehessen tekinteni a felvételi vizsgán, kötelező legalább 70 pontot szerezni az írásbeli és a szóbeli / alkalmazott vizsgák mindegyikéből. A jelentkezők végső eredményességét a KPSS, az írásbeli és a szóbeli / gyakorlati vizsga pontszámainak számtani átlagának megállapításával állapíthatjuk meg. Ezen számtani eszközök szerint létrejön a siker sorrendje. A vizsgabizottság a sorrendben sorolja fel a jelentkezőket a legmagasabb pontszámmal kezdve, meghatározza az eredeti jelöltek számát, és ennek a számnak a felét tartalék jelölteként, és beszámolóhoz köti ezt a helyzetet. Ha a helyettes jelöltek számított száma töredékes, akkor a felső egészet vesszük alapul. Miközben a fő- és tartaléklistán rangsorolják, ha a jelentkezők felvételi vizsga pontszáma egyenlő, akkor a legmagasabb írásbeli pontszámot kapó jelölt kap elsőbbséget, ha pedig az írásbeli pontszám egyenlő, akkor a magasabb KPSS pontszámmal rendelkező jelölt kap elsőbbséget. A vizsgabizottság által meghatározott végső sikerlistát megküldik a Személyzeti és Igazgatási Igazgatóságnak.

(2) A sikerlistát a főigazgatóság hirdetőtábláján és weboldalán kell bejelenteni. Ezenkívül a sikeres pályázókat írásban értesítik az eredményekről, és kötelesek a dokumentumokat a kinevezésre benyújtani.

(3) A vizsgabizottság ellen írásbeli kifogást lehet benyújtani az írásbeli és a szóbeli / gyakorlati vizsga eredményeinek közzétételétől számított hét napon belül. A kifogásokat a vizsgabizottság megvizsgálja és dönt a kifogási időszak végétől számított hét napon belül. A fellebbezés eredményéről írásban értesítik a jelöltet.

(4) A végső sikerlistát a vizsgabizottság a szóbeli / gyakorlati vizsga utolsó napját követő hét napon belül teszi közzé.

(5) A hetven vagy annál magasabb pontszám megszerzése a felvételi vizsga esetében nem jelenti a közösségi vívmányok jogát azon jelöltek számára, akik nem rangsorolhatók. Ha a vizsga teljesítőinek száma kevesebb, mint a bejelentett pozíciók száma, akkor csak azokat, akik sikeresen teljesítenek, teljesítették. A tartaléklistán való részvétel nem jelent jogosultságot vagy prioritást a jelöltek számára a későbbi vizsgákra.

megtévesztés

16 CIKK - (1) Azok, akik hamis állításokat vagy dokumentumokat tartalmaztak a vizsga-pályázati űrlapon, érvénytelenek, és nincsenek kijelölve. Még akkor is törlődik, ha hozzárendelték. Nem követelhetnek semmilyen jogot.

(2) Büntetőjogi panasz érkezik a legfőbb ügyészi hivatalhoz azokról, akikről megállapítást nyert, hogy félrevezetett vagy adott dokumentumot adott.

Vizsga-dokumentumok megőrzése

17. cikk - (1) A kinevezettek vizsgájához kapcsolódó dokumentumok az érintett személyek személyes aktáiban; A sikertelenek és sikeresek, de valamilyen okból nem nevezhető vizsgaigazolásokat a Személyügyi és Igazgatási Igazgatóság egy évig őrzi.

HARMADIK RÉSZ

Feladat és értesítés a szerződéses személyzet számára

A hozzárendelés előtt kért dokumentumok

18. cikk - (1) A felvételi vizsgán sikeres jelentkezőktől a következő dokumentumokat kell megadni:

a) Dokumentum arról, hogy a férfi jelöltek nem állnak kapcsolatban a katonai szolgálattal.

b) Hat útlevél méretű fénykép.

c) Bűnügyi nyilvántartás.

ç) A teljes körű közegészségügyi szolgáltatótól beszerezhető orvosi tanácsjelentés, amely jelzi, hogy nincs mentális vagy fizikai fogyatékosság, amely megakadályozhatja őt abban, hogy a nyilatkozatban meghatározott adatokkal elláthassa feladatait.

(2) Azok, akik nem nyújtják be ezeket a dokumentumokat, nem kerülnek kijelölésre.

A szerződéses személyi állásra történő kinevezés

19. CIKK - (1) A vizsga végén a jelentkezőket annyi kinevezik, ahány meghirdetett pozíció.

(2) Azok, akik sikeresek a vizsgán, akik nem felelnek meg később a megbízás feltételeinek, a vizsga eredményei érvénytelenek lesznek, és nem kerülnek kijelölésre, még akkor sem, ha törlésre kerül.

(3) Azok, akik a megbízást megelőzően lemondtak, nem kerülnek kinevezésre.

(4) Azokat a kinevezéseket, akiknek a kinevezését 15 napon belül nem indítják meg, kényszerítő ok nélkül, hogy bizonyítsák a dokumentummal, visszavonják. Ha az a tény, hogy a kényszerítő okok miatt nem tudják elkezdeni a feladatot a dokumentummal, meghaladja a két hónapot, a kinevezésre jogosult hatóságok megszakítják a kinevezési eljárást.

(5) Azok a jelöltek között szerepelnek azok, akik a kitűzött határidőn belül nem nyújtják be kinevezési okmányaikat, a második, a harmadik és a negyedik bekezdésben felsorolt ​​személyek, valamint azok, akik kinevezésüket követően különféle okokból hagyják el állásukat és megkezdik a feladataikat, és a nyertesekre vonatkozó lista kihirdetésétől számított hat hónapon belül szerepelnek a tartaléklistában. megbízás elvégezhető.

Negyedik fejezet

Egyéb és záró rendelkezések

nyilatkozat

20. cikk - (1) Információ a felvételi vizsgán sikeres, de kinevezett és kinevezett jelöltekről, valamint azokról, akik nem kezdték meg, illetve akiknek a kinevezését törölték, vagy akiknek a kinevezését törölték, az említett eljárások befejezésétől számított 15 napon belül a Család-, Munkaügyi és Szociális Minisztérium jelentették.

Nincs rendelkezés

21. cikk - (1) Abban az esetben, ha e rendeletben nincsenek rendelkezések, a köztisztviselőkről szóló 14. július 7-i 1965. sz. Törvény, a 657. sz. Törvényerejű rendelet, az első kinevezésekre vonatkozó vizsgálatok általános szabályzata és egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések.

erő

22. CIKK - (1) Ez a rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba.

végrehajtó

23. cikk - (1) E rendelet rendelkezései a Török Köztársaság Állami Vasúti Közlekedési Részvénytársaság által, amelyet a főigazgató hajt végre.


sohbet

Feza.Net

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar

Kapcsolódó cikkek és hirdetések