A Földművelésügyi és Erdészeti Minisztérium 13 szerződéses informatikai szakembert vesz fel

A Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium felkérte az IT-szakértők felvételét
A Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium felkérte az IT-szakértők felvételét

Mezőgazdasági és Erdészeti Minisztérium, amelyet az informatikai osztályon alkalmaznak, a 375. sz. Törvény 6. függelékében és e cikk alapján a közintézmények és szervezetek nagy léptékű információfeldolgozó egységeiben, amelyeket a Hivatalos Közlönyben publikáltak a 31.12.2008. december 27097-i keltezésű és 8 számmal. A szerződéses informatikai alkalmazottak alkalmazására vonatkozó alapelvekről és eljárásokról szóló rendelet 13. cikke értelmében XNUMX (tizenhárom) szerződéses informatikai alkalmazottat vesznek fel a munkaviszonyban, amelyet a minisztériumunk által megtartandó szóbeli vizsga sikeres sorrendjének megfelelően kell elvégezni.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK


a) A 657. sz. köztisztviselőkről szóló törvény 48. cikkében meghatározott feltételek teljesítése,

b) a karok vagy felsőoktatási intézmények négyéves számítástechnikai, szoftverfejlesztési, villamosmérnöki, elektronikus mérnöki, elektromos-elektronikus mérnöki és ipari mérnöki osztályának diplomáját, amelynek egyenértékűségét a Felsőoktatási Tanács elfogadta,

c) ab) pontban említettektől eltérő, négy éven át oktatást nyújtó karok mérnöki tanszékeiből, a tudományos-irodalmi, oktatási és nevelési tudományi, számítógépes és technológiai oktatást nyújtó, valamint a statisztikai, matematikai és fizikai osztályokból, felsőfokú végzettséggel rendelkezők (az e szakaszban említett tanszéki diplomások a havi bruttó szerződési díj felső határának kétszeresére jelentkezhetnek)

d) Legalább 3 (három) éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a szoftverek, szoftverek tervezése és fejlesztése, e folyamat menedzselése vagy a nagyméretű hálózati rendszerek telepítése és irányítása terén, mások számára legalább 5 (öt) év, (A szakmai tapasztalat meghatározásakor figyelembe veszik azokat a szolgáltató személyzeteket, akiknek alkalmazottaira vonatkozik a 657. sz. Törvény, mint az információs személyzet, vagy ugyanazon törvény 4. cikke, valamint a 399. sz. Törvényrendelet hatálya alá tartozó szerződéses státuszt, valamint a társadalombiztosítási intézmény alá tartozó magánszektor informatikai személyzetével dokumentált szolgálati időket)

d) Annak igazolása, hogy tudnak legalább a jelenlegi programozási nyelveket, feltéve, hogy rendelkeznek ismeretekkel a számítógépes perifériák hardveréről, valamint a beépített hálózati menedzsmentről és biztonságról,

e) Ha a férfi jelöltek aktív kötelessége még nem érte el a katonai szolgálat életkorát, vagy el nem éri a katonai szolgálat életkorát, akkor az aktív katonai szolgálatot teljesíti, vagy mentességet élvez, halasztják vagy átviszik a tartalékosztályba.

HASZNÁLATI MÓDSZER, HELY ÉS DÁTUM

A pályázók csak a kihirdetett állásokra jelentkezhetnek. Miután a hirdetményben szereplő dokumentumokat teljesen és helyesen kitöltötték,

alkalmazások együtt; 07.05.2020–22.05.2020 között, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu cím

elektronikusan történik. Mivel a pályázatokat elektronikusan veszik át posta A személyes vagy személyes jelentkezéseket nem fogadjuk el.

Mivel a pályázatokat e-kormányzati jelszóval fogják benyújtani, a jelöltek (www.turkiye.gov.t jelentése) fiókot kell megtalálni. Az említett fiók használatához a jelölteknek e-kormányzati jelszóval kell rendelkezniük. A jelentkezők személyesen alkalmazzák a PTT Központi Igazgatóságainak e-kormányzati jelszavát tartalmazó borítékot.

A hirdetés részleteiről KATTINTSON IDELegyen az első, aki kommentál

Yorumlar