A Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium 31 gyakornokot vesz fel

a kulturális és idegenforgalmi minisztérium képzőművészeket fogad
a kulturális és idegenforgalmi minisztérium képzőművészeket fogad

A Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium megkapja a gyakornok művészt


A - PÁLYÁZATOK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

1 - Török állampolgárság,

2 - 18 éves koruk teljesítése a vizsga időpontjától kezdve,

3 - nem szabad megfosztani a nyilvános jogoktól,

4 - Még akkor is, ha a török ​​büntető törvénykönyv 53. cikkében meghatározott időszakok elmúltak; Az állambiztonság elleni bűncselekmények, az alkotmányos rend és az e rendelkezés működése elleni bűncselekmények, elrablás, zsarolás, megvesztegetés, lopás, csalás, csalás, csalás, csalás visszaélése, csalás, még akkor is, ha szándékos bűncselekmény miatt egy évre vagy annál hosszabb börtönre vagy megbocsátásra ítéltek Nem lehet elítélni csőd, ajánlatkérés, teljesítési baj, bűncselekmény vagyonmosása vagy csempészet miatt,

5 - Nincs semmi köze a férfi jelöltek katonai szolgálatához, nincs katonai szolgálat kora, ha katonai szolgálat kora, aktív katonai szolgálatot végez, vagy elhalasztja, vagy áthelyezi a tartalékosztályba,

6 - Ha nincs mentális fogyatékossága, amely akadályozhatja őt folyamatos feladatainak ellátásában.

B - KÜLÖNLEGES KÖVETELMÉNYEK A PÁLYÁKRA

1 - hivatalos és magántulajdonban lévő télikertekben vagy iskolákban végezte el zenei részlegét, vagy pedig speciális zenei végzettséggel rendelkezik,

2 - Az Elnöki Szimfonikus Zenekarról szóló rendelet 92., 94., 96. és 98. cikkében meghatározott művek sikeres végrehajtása.

C - ALKALMAZÁSI MÓDSZER ÉS HELY

Minisztériumunk álláskeresési nyomtatványai http://www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr Az internetes címen szerezhető be. A jelentkezőknek be kell nyújtaniuk álláshirdetésüket és egyéb dokumentumaikat a bejelentés "D" cikkében, például pdf, jpeg stb. Előkészítés (nem frissíthető fájlformátum) formátumban, csosinav@ktb.gov.t van interaktív környezetben kell elküldeniük az e-mail címre. A jelentkezőknek jelentkezésüket 24. július 2020-én, a vizsgára vonatkozó hirdetménynek a Hivatalos Közlönyben való közzétételétől számított 23:00 óráig kell benyújtaniuk. Az intézmény felelőssége, hogy ne érje el az intézményt az e-mail küldési késedelmekből adódó problémák miatt a jelentkezési határidő után.

A jelentkezők egynél több ágaban is tudnak vizsgákat tartani, feltéve, hogy külön benyújtották a pályázati űrlapot a kiválasztott ágakhoz, vagy minden egyes ágot külön megjelöltek a vizsga elvégzésére az álláskeresési űrlapon.

Azon pályázók listája, akiknek a munkaviszony-igénylő űrlapok és a mellékelt dokumentumok vizsgálata eredményeként a fent említett feltételek fennállnak, és akik jogosultak a vizsgára, A www.cso.gov.t van ve A www.guzelsanatlar.ktb.gov.t is Az internetes címeken teszik közzé, és a jelölteket külön nem értesítik.

A jelentkezők vizsgára történő jelentkezését a pályázati űrlapon megadott e-mail címre küldik el.

Az alkalmazáshoz szükséges összes információt és dokumentumokat interaktív környezetben küldjük el, a fentiek szerint, és a jelentkezéshez vagy e-mailben benyújtott pályázatokat vagy dokumentumokat feldolgozás nélkül visszaküldjük.

Hiányos, hibás dokumentumokkal vagy a határidő után benyújtott pályázatokat nem dolgozunk fel. Azok, akik a jelentkezési határidőig nem küldik el teljes mértékben és hibamentesen dokumentumaikat, nem tudnak megtenni a vizsgát. Az intézmény nem vállal felelõsséget azokkal szemben, akik nem tudnak ilyen módon megtenni a vizsgát.

D - KÉRT DOKUMENTUMOK

1 - A tanulási okmány vagy a kilépési okmány eredeti vagy hiteles másolata, amely azt jelzi, hogy ő hivatalos és magánkonzervatóriumokban vagy iskolákban végzett zenei osztálytal vagy speciális zenei oktatásban részesült,

2 - Írásbeli önéletrajz a Török Köztársaság azonosító számával.

3 - álláskeresési forma a vállalati weboldalon.

E - KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

1- A jelentkezőknek zongoristájukkal kell meglátogatniuk a vizsgára. A jelöltek kötelesek saját hangszerükkel jönni, kivéve a ütőhangszereket - tympani és hárfa.

2- A jelentkezőknek el kell hozniuk a repertoárlistát (mindegyik tíz) azokkal a művekkel kapcsolatban, amelyeket a vizsga során játszanak.

F - VIZSGÁLATI HELY

A vizsga az Elnöki Szimfonikus Zenekar koncerttermében kerül megrendezésre, a bulvari Talatpaşa No: 38 ALTINDAĞ / ANKARA.

G - VIZSGÁLATI DÁTUMOK

A vizsga 05. augusztus 08-én, 2020:10 órakor kezdődik, és a vizsgákra benyújtandó pályázatok száma szerint, melyik napon teszik meg a vizsgát a vizsgaidőpontok és a jelöltek ágai szerint. A www.guzelsanatlar.ktb.gov.t is ve A www.cso.gov.t van A bejelentés időpontja:.

A jelölteknek legalább fél órával a vizsgaidőszak előtt jelen kell lenniük a vizsgára, és velük együtt felvételi okmány, fénykép és jóváhagyott személyazonosító okmány (személyi igazolvány, járművezetői engedély vagy útlevél), repertoárlista (mindegyik 10) a vizsgán lejátszandó munkáról Az általuk interaktív környezetben elküldött dokumentumok eredeti példányai (eredeti vagy az intézmény által hitelesített, jelezve, hogy hivatalos és magántulajdonban lévő télikertekben vagy zenei részlegekben végezték el vagy speciális zenei oktatásban részesültek; írásbeli önéletrajz a Hatóság honlapján, beleértve a TR személyi igazolványszámot). nedves aláírással ellátott forma) és három, 4.5 x 6 cm méretű fényképpel. A jelentkezőknek a vizsgát a jelöltek száma szerint kell megtenniük.

H - VIZSGÁLATI MÓDSZER

A vizsga gyakorlati módon kerül megrendezésre. Az ágak szerint a vizsga a következőképpen történik:

1 - A zenekar vonós hangszer elfogadási vizsgáját sikeresen teljesítő pályázóknak sikeresen meg kell játszaniuk a következő műveket:

a) Az általuk választott tanulmány,

b) Egy választott szonáta (zongorával).

c) Egy választott hangverseny (zongorával) (A zongora nem szükséges a kontrabaszhoz.)

d) Egy zenekar darab vagy mű megfejtése, amelyet a vizsgálati bizottság választ.

2 - A fúvós hangszer elfogadási vizsgát sikeresen teljesítő pályázóknak sikeresen meg kell játszaniuk a következő műveket:

a) Az általuk választott tanulmány,

b) választott szonáta, vagy koncert vagy darab (zongorával)

c) Gam

d) Egy zenekar darab vagy mű megfejtése, amelyet a vizsgálati bizottság választ.

3 - A ütős hangszer elfogadási vizsgaára jelentkezőknek a következő műveknek kell sikeresen játszaniuk:

a) Timpani, Glockensipiel, Xiliphon bizonyos mértékben a választott művek zongorára és minden dobcsoport hangszerre,

b) A vizsgabizottság által választott zenekari művek titkosítása.

A Harp elfogadási vizsgát sikeresen teljesítő pályázóknak a következő műveket kell sikeresen lejátszaniuk:

a) Az általuk választott tanulmány,

b) a saját választásuk szerinti szonáta,

c) egy választott koncert,

d) Egy zenekari darab vagy mű megfejtése, amelyet a vizsgabizottság választ ki.

I - A VIZSGÁLAT ÉS A SIKER SORÁN

Annak érdekében, hogy sikeresnek lehessen tekinteni a felvételi vizsga során, a vizsgabizottság által adott átlagos pontszámnak 100-nél nagyobb egész számot kell tartania. A kérdéses vizsga eredményeként kapott pontszámok átlaga határozza meg a teljes sikerrendet. Sikeresnek tekintik azokat, akik átlagosan legalább 70 teljes pontot kapnak. Az említett vizsga átlagértéke alapján a kinevezést a legmagasabb ponttól kezdve kell megtenni, és a bejelentett üres álláshelyek számát sikeresnek kell tekinteni a felvételi vizsgára. Egyéb

A 70-es vagy annál magasabb pontszám megszerzése a jelöltekre nem ruházza fel a jogot arra, hogy az alkalmazottakat kinevezzék. A nyertesek között az egyenlőség szempontjából a professzionális végzettséggel rendelkezők és a fiatalabbok részesülnek előnyben.

Pótlólagos listát is be lehet jelenteni, akárcsak a kinevezendő álláshelyek számát. Ha vannak olyanok, akiket nem lehet kinevezni vagy lemondni a vizsga sikeres tagjai közül, akkor sikerrel sorolhatók a póttagok között. A tartaléklistához fűződő jogok a vizsga időpontjától számított első év végén járnak le, ha ugyanazon személyi állományra új vizsga kerül megrendezésre ezen időszak vége előtt, a vizsga kihirdetésének napján.

I - A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A vizsga nyerteseinek listája: A www.cso.gov.t van ve A www.guzelsanatlar.ktb.gov.t is Az internetes címeken teszik közzé, és az állandó és helyettesítő gyakornokok jelöltjére írásbeli vagy írásbeli értesítést nem kapunk. Azokat, akikről megállapítást nyert, hogy hamis állításokat tett a vizsga alatt vagy után, nem nevezik ki a vizsga érvénytelenítésével.

A jelen értesítésben nem szereplő kérdésekben az Elnöki Szimfonikus Zenekarról szóló rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, a Hivatalos Közlönyben, 28. július 01-án, 1970-es számozással.

A hirdetés részleteiről KATTINTSON IDE


Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar