Sakarya Fővárosi Önkormányzat 40 köztisztviselőt vesz fel

A Sakarya Metropolitan önkormányzat 40 tisztviselõt vesz fel a rendõrségi és a tűzoltóságról szóló rendelet rendelkezéseinek megfelelõen.


Annak érdekében, hogy a Sakarya Metropolitan önkormányzaton belül alkalmazzák, a 657. sz. Köztisztviselõkről szóló törvény alapján; A Városi Rendőrségi Rendszer és a Városi Tűzoltóságról szóló rendelet rendelkezései szerint a rendőröket és a tűzoltókat az alábbiakban meghatározott üres helyekre kell kinevezni, feltéve, hogy rendelkeznek címmel, osztálymal, besorolási fokozattal, számmal, képesítéssel, KPSS pontszám típusával, KPSS alap pontszámmal és egyéb feltételekkel.

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

A Sakarya Metropolitan Önkormányzat szabad állományú rendőrökre és tűzoltókra vonatkozó kérelmeinek a fent említett általános és különleges feltételeit az alábbiakban ismertetjük.

1- ALKALMAZÁSI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

Azoknak a jelölteknek, akik a bejelentett szabad rendõrtiszt és tűzoltósági káderekre kinevezésre kerülnek, teljesíteniük kell a 657. sz. Köztisztviselõkrõl szóló törvény 48. cikke (A) bekezdésében meghatározott alábbi általános feltételeket.

- Török állampolgár lehet,

- Nem szabad megfosztani a nyilvános jogoktól.

- még akkor is, ha a török ​​büntető törvénykönyv 53. cikkében meghatározott időszakok elmúltak; az állam biztonsága ellen elkövetett bűncselekmények, az alkotmányos rend és működése elleni bűncselekmények, becsempészés, zsarolás, megvesztegetés, lopás, csalás, hamisítás, bizalommal való visszaélés, csalás, még akkor is, ha egy évre vagy annál hosszabb börtönbüntetésre ítélik oda, vagy szándékosan elkövetett bűncselekményért megbocsátják. nem lehet elítélni a csőd bűncselekményeiben, a pályázati kötélzetben, a cselekmény teljesítésében, a bűncselekményből származó vagyon mosásában vagy csempészetben.

- Férfi jelöltek katonai státusa szempontjából; A katonai szolgálat iránti érdeklődés hiánya vagy a katonai szolgálat korának elmulasztása, vagy ha elérte a katonai szolgálati életkorot, aktív katonai szolgálat elvégzése, vagy halasztása vagy tartalékosztályba történő áthelyezése érdekében. Nem rendelkeznek olyan fizikai és mentális betegségekkel, amelyek megakadályozhatják őt folyamatos feladatainak ellátásában. A bejelentett pozíciókra vonatkozó egyéb alkalmazási követelmények teljesítése érdekében.

2- ALKALMAZÁSI KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK:

A kihirdetett címekhez teljesíteni kell az iskolai végzettség követelményeit, és meg kell szerezni a meghatározott KPSS pontszámot a megadott ponttípustól a 2018-KPSSP93 társult fokozaton a Nyilvános személyzeti felvételi vizsga (KPSS) által felvehető címekkel szemben. Nem fegyelmezetlen vagy erkölcsi okok miatt nem vonják ki az állami intézményekből és szervezetekből, ahol korábban dolgoztak.

A 657. sz. Törvény 48. cikke (A) bekezdésében meghatározott általános feltételeken túlmenően, az önkormányzati rendőrségről szóló rendelet 13 / A. Cikkében és az önkormányzati tűzoltóságról szóló rendelet 15 / A. Cikkében meghatározott különleges feltételekkel összhangban, a rendőrökre és a tűzoltókra történő alkalmazásra; súly mérése és mérése üres gyomoron, meztelen és meztelen lábakkal, hímeknél legalább 1.67 méter, nőstényeknél legalább 1.60 méter, és az 1 métert meghaladó és tömegű rész közötti különbség 10 kg-nál nagyobb (+, -), és 30 nem lehet életkor. A magasság és a súly meghatározását önkormányzatunk végzi el.

A vizsga napján nem lehet 30 évesnél idősebb,

Azok számára, akik a tűzoltó személyzethez fordulnak, teljesítsék a tűzoltóság munkafeltételeit, feltéve hogy nincs fóbia, például zárt tér, szűk hely és magasság egészségügyi szempontból,

A, legalább B vagy legalább C osztályú vezetői engedéllyel, amelyet a táblázat képesítési szakaszában meghatározták a közúti forgalmi törvényben, 13. szeptember 10-án kelt és a 1983 számon megadott rendelkezésekben,

3 - A PÁLYÁZATOKBÓL KÉRT KÉRÉS A PÁLYÁZAT ALAPJÁN:

Az alkalmazás során;

- A jelentkezési lapot intézményünkről vagy önkormányzatunk weboldaláról (www.sakarya.bel.tr) lehet beszerezni.

-A személyi igazolvány vagy személyi igazolvány vagy fénymásolat eredeti példánya, amelyet intézményünknek jóvá kell hagynia,

A diploma vagy az érettségi igazolás eredeti vagy hiteles másolata (a másolatokat önkormányzatunk igazolhatja, feltéve, hogy az eredeti dokumentumot benyújtják),

- A külföldi iskolai végzettségűek egyenértékűségi igazolásának eredeti vagy hiteles másolata (a másolatokat önkormányzatunk igazolhatja, feltéve, hogy az eredeti dokumentumot benyújtják),

- A KPSS eredménydokumentum számítógépes kinyomtatása az OSYM webhelyéről vett ellenőrző kóddal,

- férfi jelöltek esetében írásbeli nyilatkozat arról, hogy nem állnak katonai szolgálatban,

- írásbeli nyilatkozat arról, hogy feladatának folyamatos ellátására nincs akadály,

-A járművezetői igazolás eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata (a másolatokat az önkormányzat igazolhatja, feltéve, hogy az eredeti példányt benyújtják),

- 3 útlevélfotó az elmúlt hat hónapban (ezek közül 1 beillesztésre kerül az űrlapon)

A pályázat petíciója, mely alkalmazottakra jelentkezni kell (Csak egy alkalmazott jelentkezhet.)

4- ALKALMAZÁSI HELY, DÁTUM, MÓDSZER ÉS IDŐTARTAM:

A jelentkezők megtehetik a szóbeli és gyakorlati vizsgaot;

A fenti pályázati dokumentumokat 28.09.2020. szeptember 02.10.2020-tól17.00. október 09.00-ig, péntek 17.00-ig (munkanapokon 2–XNUMX között) kell benyújtani a Sakarya Metropolitan Önkormányzat Tűzoltóságának Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi címén: Adapazarı / SAKARYA. az irodába kell szállítaniuk.

A jelöltek magasságát és súlyát a városi önkormányzat fogja elvégezni a jelentkezési időpontok között.

A jelentkezés személyesen történik. A levélben vagy más módon benyújtott pályázatokat nem fogadjuk el.

A hiányos információkkal és dokumentumokkal vagy képesítés nélkül benyújtott pályázatokat nem értékelik.

A KÉRELMEK ÖSSZES ÉRTÉKELÉSE, A KÉRELEM ELFOGADÁSÁNAK BEJELENTÉSE:

A török ​​személyi azonosító szám és az OSYM nyilvántartás összeegyeztethetőségének ellenőrzésével a jelölteket a KPSS-pontszámaik alapján rangsorolják, kezdve a legmagasabb pontszámmal rendelkező jelölttel. A jelölteket szóbeli és alkalmazott vizsgára hívják meg, az egyes címekre megüresedett állások ötszöröse arányában.

Más vizsgázókat, akik ugyanolyan pontszámmal rendelkeznek, mint a vizsgára meghívott utolsó jelölt, szintén meghívják a vizsgára.

A vizsgára és a KPSS pontszámukra, valamint a vizsga helyére és idejére jogosult pályázókat a jelentkezések értékelését követően közzéteszik önkormányzatunk hivatalos weboldalán (www.sakarya.bel.tr).

Azoknak a jelentkezőknek, akiknek a jelentkezését elfogadták és meghívták a vizsgára, elküldik egy „Vizsga belépési okmányt”, amelyet önkormányzatunk állít ki, és amely tartalmazza a jelöltek személyazonosságát, a vizsga helyét és a dátumot. Ezt a dokumentumot a vizsga bejáratánál mutatják be.

Nem kerül értesítésre azoknak a jelölteknek, akik nem teljesítenek a vizsgára.

A vizsgára való felvételi dokumentumokat a jelentkezési lap elérhetőségi szakaszában megadott címre küldik a vizsgára jogosult jelölteknek. A jelentkezési űrlapban megadott címet értesítési címként fogadják el, és a helytelen címérzékelés a kérelmező felelőssége.

A Sakarya Metropolitan Önkormányzat nem vállal felelősséget a posta késéséért, mely a helytelen címbejelentés vagy a levél érkezésének elmulasztása miatt következett be.

6- A VIZSGÁLAT HELYE, IDEJE ÉS TÁRGYA:

Szóbeli és gyakorlati vizsga kerül megrendezésre a rendőrök és a tűzoltók felvételére; Szóbeli és gyakorlati vizsga az önkormányzati rendőr tisztviselőinek felvételére A tűzoltó felvételére vonatkozó szóbeli és gyakorlati vizsga 03-án, kedden, 11-én, csütörtökön, 2020:05 órakor kezdődik, Mithatpaşa Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 11 Adapazarı / SAKARYA. A Sakarya Fővárosi Önkormányzat Tűzoltóságának campusán kerül megrendezésre. Ha a szóbeli és a gyakorlati vizsga nem teljesíthető ugyanazon a napon, akkor azt másnap folytatják.

A jelentkezők, akik nem teszik meg a vizsga időpontját a bejelentett vizsga időpontjában, és / vagy nem tudnak kifogás miatt részt venni, úgy tekintendők, hogy elveszítették a vizsgahoz való jogukat.

Rendőr és tűzoltó vizsga; Ez két részből áll, szóbeli és gyakorlati jelleggel.

Vizsga tantárgyak:

a) szóbeli vizsga;

Törökország alkotmánya,

Atatürk alapelvei és a török ​​forradalom története,

657. sz. Törvény a köztisztviselőkről,

Lefedi a helyi közigazgatással kapcsolatos alapvető jogszabályi kérdéseket.

b) gyakorlati vizsga;

A rendőrök személyzete számára, ideértve a személyzet címével kapcsolatos szakmai ismeretek és képességek mérését, valamint a jellemzők, például a sportos kitartás mérését,

A tűzoltók számára ez azért történik, hogy magában foglalja a személyzet címével kapcsolatos szakmai ismeretek és képességek mérését, valamint olyan jellemzők mérését, mint például a járműhasználat és a sportos kitartás.

7- VIZSGÁLATI ÉRTÉKELÉS - CÉLJA AZ EREDMÉNYEKET:

A szóbeli vizsga, Törökország alkotmánya, az Atatürk alapelvei és a forradalom története, 657 törvény, az önkormányzatokkal kapcsolatos alaptörvény kérdései összesen 25 pontból állnak, köztük 100 pontból, és az elévített különjelentés vizsgabizottsági tagjainak pontszámait képezik.

Az alkalmazott vizsga több mint 100 teljes pontot kap, és a vizsgabizottság tagjai által adott pontszámokat külön jelentésben rögzítik.

Értékelés a vizsga során;

A rendőröknél a vizsga pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy a vizsga szóbeli részének 50% -át és az alkalmazott rész 50% -át veszi figyelembe.

Tűzoltók esetében a vizsga pontszámát úgy kell kiszámítani, hogy a szóbeli rész 40% -át és az alkalmazott vizsga rész 60% -át veszi figyelembe.

A sikeres vizsga feltétele, hogy legalább 60 pontot szerezzen.

A kinevezésre kerülő jelöltek eredményességi pontszámát az önkormányzat által készített vizsgapontszám és a KPSS pontszám számtani átlaga alapján kell meghatározni, amelyet az önkormányzat honlapján tesznek közzé.

Ha a jelöltek sikeres pontszáma megegyezik, akkor a magasabb KPSS pontszámot kell elsőbbséget élvezni.

A legmagasabb eredményességi ponttal kezdve az állandó jelöltek és a tartalékjelöltek számát ugyanúgy meg kell határozni, mint az állandó jelöltek számát. A fő és a tartalékjelöltek listáját az önkormányzat honlapján (www.sakarya.bel.tr) teszik közzé, és írásban értesítik a listán szereplőket.

Vizsgabizottság; A vizsga végén joga van a vizsgabejelentésben bejelentett pozíciók bármelyikének vagy egy részének elfogadására vagy elfogadására, ha a siker pontszáma alacsony vagy nem elegendő.

A pályázatok és az eljárások során azoknak a vizsgálatait, akiknek hamis állításokat adnak, vagy bármilyen módon elrejtik az igazságot, érvénytelennek tekintik őket, és feladataikat nem teszik meg. Még ha meghatározzák is az ilyen esetek kinevezését, megbízásaikat visszavonják. Ezek a személyek nem igényelhetnek semmilyen jogot, és büntetőjogi panaszt fognak benyújtani a főügyészhez.

A vizsga eredményeire írásban lehet fellebbezni a sikerességi lista közzétételétől számított hét napon belül az önkormányzat weboldalán (www.sakarya.bel.tr). A kifogásokat a vizsgabizottság hét napon belül zárja le, és az érintett személyt írásban értesíti.csevegés


Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar