Kezdődik a légi rendőrség korszaka a repülőgépen

Kezdődik a légi rendőrség korszaka a repülőgépen
Kezdődik a légi rendőrség korszaka a repülőgépen

A török ​​nyilvántartásba vett polgári repülőgépeken speciálisan kiképzett fegyveres biztonsági tisztek feladatairól, hatásköréről és felelősségéről szóló rendelet megkezdi a "légi rendőrség" korszakát.


Minisztériumunk által közzétett rendeletben a speciálisan kiképzett fegyveres rendõrszemélyzet kijelölésére vonatkozó eljárások és alapelvek a polgári repülõgépek, az utasok és a legénység biztonságának biztosítására a nemzetközi járatokon a török ​​nyilvántartásba vett polgári repülõgépek, repülõgépek és repülõgépek biztonságát veszélyeztetõ illegális beavatkozások ellen.

Ennek megfelelően a légirendőrök feladatait, hatóságait és felelősségét a Biztonsági Védelmi Főigazgatóság és a tartományok rendőrségi osztályain belül felállítandó egységek látják el nemzetközi járatokkal.

A rendőrök és a magasabb rendű biztonsági szolgálatok osztályának személyzetéből kiválasztandó légirendőröknek ténylegesen 5 évig kellett dolgozniuk az ügynökségnél.

Azoknak a személyzetnek, akik légi rendőrtisztekké akarnak válni, legalább társult végzettséggel kell rendelkezniük, nem kapnak szolgálati idő szerint érvényes büntetéseket, egyszer teljesítik a második regionális szolgálatot, jó vagy nagyon jó utolsó két teljesítményértékelési ponttal rendelkeznek, az utolsó három teljesítménylövésben külön-külön 90 pontot kell szerezniük, A vezető felügyelőnek beleegyezését kell megadnia, és orvosi jelentést kell kiadnia a légiközlekedési személyzet számára.

Ezenkívül a Védelmi Minisztérium a pályázati kiírásban további feltételeket határozhat meg a polgári repülés területén az oktatás és a jogszabályi képesítések tekintetében, a repülőtéren töltött munkaidőt és az életkort illetően.

A jelentkezőket fizikai jártasság- és lövészvizsgának vetik alá

Azokat a jelentkezőket, akik légi rendőrvé válnak, a Védelmi Főosztály által létrehozott bizottságok fizikai alkalmassággal és lövészpróbával látják el a Biztonsági Főigazgatóság által meghatározott helyen és időpontban.

A vizsgákon sikeres személyzet részt vesz a Légi Rendőrség Alapképzésén, a Polgári Repülés Biztonsági Alapszintű Képzésén, a Repülési Terminológiáján és a Repülőgép Jellemzőinek Képzésén, Átfogó Légi Lövöldözős Technikákon és Fegyverképzésen, Rendőrségi Beavatkozási Módszerek és Technikák Alapképzésén, Túsztárgyalási Képzésen, Repülésbiztonságon Részt vesz az utasprofil és a viselkedéselemzés, az fegyvertelen támadás és a védelmi közelharc technikáin.

A légi rendőrség alapképzési bizonyítványát a rendõrség azon tagjai kapják meg, akik sikeresen teljesítik a tanfolyamot.

A légi rendőrség feladatai és hatáskörei repülés közben

Abban az esetben, ha a repülőgépen tartózkodó egy vagy több személy megakadályozza a repülőgép repülés közbeni működését, törvénytelenül próbálják meg átvenni a repülőgép irányítását vagy átveszik az irányítást, a légirendőrök a repülés biztonságának biztosítása érdekében a repülés biztonságát, valamint a pilótafülkét az illetékes kapitány pilótának adják vissza. A személyzet feladata a megfelelő védelmi intézkedések meghozatala, arányosan az utasok biztonságának biztosítása és a jogellenes beavatkozások megelőzése érdekében.

A polgári öltözetben szolgáló légirendőrök megvédik a pilótafülkét, ha megalapozottan gyanúsítják ezeket a fenyegetéseket. Nem zavarja a szabálytalan utasokat és a potenciálisan veszélyes utasokat, kivéve, ha a munkaköri leírásban meghatározott helyzetek bekövetkeznek.

A légirendőrök a repülés végén az ügyeletükkel kapcsolatos ügyekről visszatérési jelentést készítenek. Az elkészített jelentéseket az illetékes felügyelőhöz nyújtják be a megfelelő egységekben, és tárolják az archívumokban.

Utasszerű ülések, személyazonosságát titokban tartják

A légi rendőrség nem lesz hierarchikusan összekapcsolva a pilóta kapitányokkal és a hajózó személyzet tagjaival abban a repülésben, amelyre kijelölik őket.

A légirendőrök kötelessége, akik utasokként ülnek majd az üléseken, a repülőgép legénységének tudomása lesz, de személyazonosságukat titokban tartják az utasok előtt.

A légi rendőröket szolgálatnak kell tekinteni a kijelölt repülés ideje alatt. Bármely járat légi rendõrsége együtt jár a legénységgel késés esetén a repülési országban.

A légi rendőrök repülési feladatait és pihenőidejét a Biztonsági Főigazgatóság által kiadandó irányelv határozza meg.

Amikor a nemzetközi járatokon nem szolgálatban vannak, a légirendőrök követni fogják annak a hivatalnak a munkáját és eljárásait, amelyhez kapcsolódnak.

A repülési útvonalakat és azokat az országokat, ahol a légirendőrség fog működni, minisztériumunk határozza meg, a Polgári Repülés Főigazgatóságának koordinációjával a Polgári Repülésbiztonsági Kockázatok és Fenyegetések Értékelő Bizottságának véleményével.

A Turkish Airlines Corporation (THY), a Turkey Private Aviation Enterprises Association (TOSHID) és a TÖSHİD a Kockázat- és Veszélyfelmérő Bizottság által kitűzött téli munkamenetek jegyzőkönyvének légitársaság, nyári és légi rendőrség általi tagsággal nem rendelkező tagjai számára az országoknak és a polgári repülésbiztonságnak Az országok repülési adatait az érintett légitársaságok megadják a Védelmi Osztálynak.

Azok a helyzetek, amelyekben a légiforgalmi vám megszűnik

A rendelet hatálya alá tartozó információk és dokumentumok alapján érthető, hogy az alkalmazottak nem lehetnek hatékonyak a légiforgalmi szolgálatban, vagy helyzetük negatívan befolyásolja a légiforgalmi szolgálatot, a kötelességükhöz kapcsolódó bizalmas információkat és dokumentumokat az illetékes hatóságok és felhatalmazott személyek kívül osztják meg, megsértve a titoktartási szabályokat, és tényleges időskori büntetést kapnak egy végleges közigazgatási szabálysértés miatt, Ha szolgálatának megkezdése után ötévente kapott egészségügyi jelentés eredménye negatív, kötelessége a rendőrség főigazgatójának jóváhagyásával véget ér.

Legalább két légirendőr vesz részt a járatokban

A repülőgépre kirendelendő légirendőrök számát a repülőgép típusának, az utasok befogadóképességének, a repülési időnek, a repülés végrehajtási területének kockázatával és a hírszerzési információk figyelembevételével határozzák meg. A kirendelendő légirendőrök száma nem lehet kevesebb, mint kettő.

Szükség esetén további személyzetet jelölnek ki az érintett egységekkel összehangolva a kockázatosnak ítélt repüléseknél a kockázat- és fenyegetésértékelés körében.

A légirendőrség étkezési és szállásköltségeit az utazási támogatásról szóló törvény keretein belül fedezik. Helyet a légiközlekedési vállalatok osztanak ki a légirendőrség, a repülőgép típusa és a kirendelt légirendőrök száma szerint. A kirendelés során a légirendőrség jegyköltségeit az illetékes légitársaságok fedezik.

A nemzetközi járatok kivételével, amelyeket a Polgári Repülésbiztonsági Kockázatok és Fenyegetések Felmérése Bizottság határoz meg, bármely légiközlekedési üzemeltető megbízási kérelme esetén a légirendőrök jegy-, étkezési és szállásköltségeit a kérelmező repülési üzemeltető biztosítja.

A Külügyminisztérium előtt a légi rendőrség vízumeljárásaival kapcsolatban lefolytatandó eljárásokat a Biztonsági Főigazgatóság Külkapcsolati Főosztályával koordinálva hajtják végre.

Azokat a fegyvereket, lőszereket és felszereléseket, amelyeket a légi rendőrség küldetésük során használ, a Biztonsági Főigazgatóság által kiadandó irányelv határozza meg.


sohbet

Feza.Net

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar

Kapcsolódó cikkek és hirdetések