Izmir fővárosi önkormányzata 100 tűzoltót vásárol

Izmir Buyuksehir önkormányzati elnöksége tűzoltóságot toboroz
Izmir Buyuksehir önkormányzati elnöksége tűzoltóságot toboroz

Izmir fővárosi önkormányzatában történő alkalmazás céljából, a köztisztviselőkről szóló 657. sz. Az önkormányzati tűzoltóságról szóló rendelet rendelkezései szerint a tiszteket nyílt kinevezéssel toborozzák az alább meghatározott megüresedett állásokra, feltéve, hogy megvan a címük, osztályuk, besorolásuk, számuk, képesítésük, a KPSS ponttípusa, a KPSS alaperedménye és egyéb feltételek .

sorNem

személyzet

cím

Hizmet

osztály

személyzet

fok

személyzet

darab

szakképesítés nem KPSS

pontszám

Típus

KPSS

Értékelések

     1 Erie Tűz GPP 11 50 A tűzoltás és tűzbiztonság egyik szakán és a középfokú oktatási intézmények fiókjain végzett. Legalább (C) osztályú vezetői engedély birtokában Nő férfi P94 Minimum 60 pont
2 Erie Tűz GPP 10 50 A Tűzoltás és tűzbiztonság, Tűzoltás és polgári védelem, Polgári védelem és Tűzoltás munkatársak egyikén végzett. Legalább (C) osztályú vezetői engedély birtokában Nő férfi P93 Minimum 60 pont

ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

Az Izmir Fővárosi Önkormányzat megüresedett tűzoltósági kádereire benyújtandó pályázatok során követendő általános és különleges feltételek a következők.

AZ ALKALMAZÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Azoknak a pályázóknak, akik a meghirdetett tűzoltósági káderekbe való kinevezésüket kérik, a következő általános feltételeknek kell megfelelniük, amelyeket a 657. sz. Köztisztviselőkről szóló törvény 48. cikke első bekezdésének A) albekezdése tartalmaz.

 • Török állampolgárnak lenni.
 • Nem szabad megfosztani a nyilvános jogoktól.
 • Még akkor is, ha a török ​​büntető törvénykönyv 53. Cikkében meghatározott időszakok elmúltak; állambiztonság elleni bűncselekmények, még akkor is, ha szándékos bűncselekmény vagy amnesztia miatt egy évre vagy annál hosszabb ideig ítélték el, az alkotmányos rend és annak működése ellen elkövetett bűncselekmények, sikkasztás, korrupció, megvesztegetés, lopás, csalás, csalás, bizalmi visszaélés, csalás nem lehet elítélni fizetésképtelenség, pályázati hiba, cselekményt elkövetett tévedés, pénzmosás vagy csempészet miatt.
 • A férfi jelöltek számára a katonai státus tekintetében; Nem érdekelt a katonai szolgálatban, vagy nem töltötte be a katonai szolgálat korát, vagy ha betöltötték a katonai szolgálati kort, az aktív szolgálatot teljesítette, vagy elhalasztotta vagy átment a tartalék osztályba
 • Nincs mentális betegsége vagy testi fogyatékossága, amely megakadályozhatja kötelességének folyamatos ellátásában.
 • A meghirdetett pozíciók egyéb pályázati követelményeinek teljesítése.

ALKALMAZÁSI KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK

 • Megfelelni a meghirdetett tűzoltókáderek oktatási követelményeinek az elvégzett iskolától kezdve, és a 2020-as közszemélyzeti kiválasztási vizsgáról felvételre kerülő alkalmazottakkal szemben a pontszám típusában meghatározott minimális KPSS-pontszám.
 • A mérésnek és a mérésnek legalább 1.67 méternek kell lennie a hímeknél, legalább 1.60 méter a nőstényeknek éhgyomorra, éhgyomorra, és legalább 1 méter a nőknek, és nincs különbség 10 kg-nál nagyobb (+, - ) az 30 méter feletti magasságú és súlyú rész és a XNUMX év alatti kor között. A magasság és a súly meghatározását Önkormányzatunk végzi.
 • Egészségügyi szempontból meg kell felelniük a tűzoltóság munkakörülményeinek, feltéve, hogy nincsenek fóbiájuk, például zárt tér, szűk tér és magasság.
 • Legalább (C) osztályú vezetői engedéllyel rendelkezik, amelyet az autópálya-forgalmi törvény 13. október 10-i és 1983. számú rendelkezései adnak, és amelyet a táblázat minősítési szakaszában határoz meg.
 • Nem szabad eltávolítani azon állami intézményekből és szervezetekből, amelyekkel fegyelmi vagy erkölcsi okokból korábban már dolgozott.

AZ ALKALMAZÁS ALATT A JELÖLTEKTŐL KÉRT DOKUMENTUMOK

A jelentkezési lapot Intézményünktől vagy Önkormányzatunk weboldaláról, az izmir.bel.tr címről szerezzük be.

Az alábbi dokumentumokat csatoljuk a jelentkezési laphoz.

 • Személyi igazolvány vagy személyi igazolvány fénymásolata,
 • Az oklevél vagy az érettségi bizonyítvány eredeti, közjegyző által hitelesített másolata vagy az E-Government QR-kódjának nyomtatása (a másolatokat Önkormányzatunk igazolhatja, feltéve, hogy az eredetit benyújtják),
 • A külföldi iskolai végzettségűek egyenértékűségi bizonyítványának eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata (a másolatokat önkormányzatunk igazolhatja, feltéve, hogy az eredetit benyújtják),
 • A vezetői engedély eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolata (a másolatokat Önkormányzatunk hitelesítheti, feltéve, hogy az eredetit benyújtják),
 • A KPSS eredménydokumentum számítógépes nyomtatása az ÖSYM webhelyéről vett ellenőrző kóddal,
 • Nyilatkozat a nem katonai szolgálatról a férfi jelöltek számára,
 • Nyilatkozat arról, hogy nincs akadálya annak, hogy kötelességét folyamatosan teljesítse,
 • 2 biometrikus fénykép (ebből 1 az űrlapra lesz ragasztva),

ALKALMAZÁSI HELY, DÁTUM, MÓDSZER ÉS IDŐTARTAM

A jelentkezők megtehetik a szóbeli és gyakorlati vizsgaot;

 • 05.2021-től28.05.2021-ig, A jelentkezési űrlappal és a fent felsorolt ​​dokumentumokkal együtt İzmir Fővárosi Önkormányzat Tűzoltóság Képzési Osztálya Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. Nem: 50 Şirinkapı Buca İZMİR, személyesen jelentkeznek munkaidőn belül, és befejezik a jelentkezés folyamatát.
 • A postai úton, postai úton vagy más módon benyújtott kérelmeket nem fogadjuk el.
 • A hiányos információkkal és dokumentumokkal vagy képesítés nélkül benyújtott pályázatokat nem értékelik.

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE - AZ ELFOGADOTT PÁLYÁZAT HIRDETMÉNYE

 • C. Az azonosító szám és az OSYM nyilvántartások kompatibilitásának ellenőrzésével a jelentkezőket a KPSS pontszámuk szerint rangsorolják, a legmagasabb pontszámot elért jelölttől kezdve, a kinevezendő betöltetlen állások számának ötszörösével, a jelentkezőket meghívják szóbeli és jelentkezésre vizsga.
 • A vizsgára meghívják azokat a többi jelentkezőt is, akiknek pontszáma megegyezik a vizsgára utoljára meghívott pályázóval.
 • A vizsgára jogosult jelentkezőknek meg lesz a KPSS pontszáma, valamint a vizsga helye és ideje a pályázatok elbírálását követően. 06.2021 önkormányzatunk honlapja http://www.izmir.bel.tr A bejelentés időpontja:.
 • Azokat a jelentkezőket, akiknek a jelentkezését elfogadják és meghívják a vizsgára, Önkormányzatunk adja meg, ahol megadják a jelentkezők személyazonossági adatait, valamint a vizsga helyét és időpontját. "Vizsga felvételi okmány" el lesz küldve. Ezt a dokumentumot a vizsga bejáratánál mutatják be.
 • Nem kerül értesítésre azoknak a jelölteknek, akik nem teljesítenek a vizsgára.
 • A vizsgára való felvételi dokumentumokat a jelentkezési lap elérhetőségi szakaszában megadott címre küldik a vizsgára jogosult jelölteknek. A jelentkezési űrlapban megadott címet értesítési címként fogadják el, és a helytelen címérzékelés a kérelmező felelőssége.

A VIZSGA HELYE, IDŐJE ÉS TÁRGYAI

Szóbeli és gyakorlati vizsga 14.06.2021-09.07.2021 Izmir Fővárosi Önkormányzat Tűzoltóság Oktatási Igazgatósága Şehit Er Mehmet Çadırcı Cad. Nem: 50 Şirinkapı Buca, İZMİR. A vizsgák 09.00:XNUMX órakor kezdődnek.

Ha a szóbeli és a gyakorlati vizsga nem teljesíthető ugyanazon a napon, akkor azt másnap folytatják.

Azok a jelentkezők, akik a meghirdetett vizsga napján nem tesznek vizsgát és / vagy kifogás miatt nem tudnak részt venni, úgy tekintendők, hogy elvesztették a vizsga letételének jogát.

A vizsga két részből áll, szóbeli és gyakorlati, hogy mérjék a jelentkezők tudását és képességeit.

Szóbeli vizsgálat;

 1. Törökország alkotmánya,
 2. Atatürk alapelvei és a török ​​forradalom története,
 3. A köztisztviselőkről szóló 657. sz. Törvény,
 4. A helyi közigazgatásra vonatkozó alapvető jogszabályok,

Témákra terjed ki.

Gyakorlati vizsga, Ez magában foglalja az alkalmazotti beosztáshoz kapcsolódó szakmai ismeretek és képességek mérését, valamint olyan jellemzők mérését, mint a vezetés és a sportos állóképesség.

VIZSGA-ÉRTÉKELÉS - AZ EREDMÉNYEK ELTAGADÁSA

Szóbeli vizsgálat; Összesen több mint 25 teljes pontot kap, 100 pontot kap a fent említett tantárgyakból, és a vizsgabizottság tagjai által elért pontokat külön jegyzőkönyvben rögzítik.

Gyakorlati vizsga; Több mint 100 teljes pontot ért el, és a vizsgabizottság tagjai által elért pontokat külön jegyzőkönyvben rögzítik.

Értékelés a vizsga során; A vizsga pontszámát úgy számítják ki, hogy a vizsga szóbeli részének 40% -át és az alkalmazott rész 60% -át veszik fel, és a vizsgabizottság tagjai által adott pontszámokat külön jegyzőkönyvben rögzítik. Ahhoz, hogy sikeresnek lehessen tekinteni a vizsgán, 100 teljes pontból legalább 60 pontot kell szerezni.

A kinevezésre jelentkezők sikerének pontszámát a fenti magyarázat és a KPSS pontszám alapján kiszámítandó vizsga pontszámának számtani átlagával vesszük figyelembe.https://www.izmir.bel.tr) be van jelentve.

Ha a jelöltek sikerei megegyeznek, akkor a magasabb KPSS-pontszám kap elsőbbséget.

A legmagasabb sikerpontszámtól kezdve a jelölteket, ahány személyzetet kell kinevezni, fő jelöltként határozzák meg. A fő jelöltlistát Önkormányzatunk honlapján hirdetik ki, és írásban értesítik a listán szereplőket is. Ha a vizsgán 60 vagy annál magasabb pontszám van, az nem jelent megszerzett jogot azoknak a jelölteknek, akik nem léphetnek be ebbe a rangsorba.

A vizsgaeredmények megtalálhatók intézményünk honlapján (https://www.izmir.bel.tr) a bejelentésétől számított hét napon belül írásban, Mimar Sinan, Şair Eşref Blv. Kifogás emelhető az Izmiri Fővárosi Önkormányzat Humánerőforrás és Képzési Osztályának tisztviselői kirendeltségével szemben, amely a Kültürpark Hol-2 Konak İzmir címen található. A kifogásokat a vizsgabizottság hét napon belül lezárja, és az érintettet írásban tájékoztatja.

Vizsgabizottság; A vizsga végén joga van, hogy a vizsgahirdetményben meghirdetett pozíciók egy részét vagy egyikét ne foglalja el, ha a sikerteljesítmény alacsony vagy nem megfelelő.

EGYÉB KÉRDÉSEK

Az Intézményünk internetes címén (izmir.bel.tr) közzétesznek egy hirdetményt arról, hogy a vizsga sikeres jelentkezőitől ki kell-e kérni a kinevezést.

A pályázatok és az eljárások során azoknak a vizsgálatait, akiknek hamis állításokat adnak, vagy bármilyen módon elrejtik az igazságot, érvénytelennek tekintik őket, és feladataikat nem teszik meg. Még ha meghatározzák is az ilyen esetek kinevezését, megbízásaikat visszavonják. Ezek a személyek nem igényelhetnek semmilyen jogot, és büntetőjogi panaszt fognak benyújtani a főügyészhez.

Armin

sohbet

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar