A tanári szakma jogáról szóló javaslatot a Bizottság elfogadta

A tanári szakma jogáról szóló javaslatot a Bizottság elfogadta
A tanári szakma jogáról szóló javaslatot a Bizottság elfogadta
előfizet  


A javaslattal az oktatási és képzési szolgáltatásokat nyújtó pedagógusok kinevezésének, szakmai továbbképzésének, valamint a pályaválasztási ranglétrán való előrehaladásának megszervezését célozza.

Az előterjesztés szerint, amelyben a tanítást "oktatási, képzési és kapcsolódó vezetői feladatokat ellátó speciális szakmaként definiálják", a pedagógusok kötelesek lesznek e feladatok ellátására a török ​​nemzeti nevelés céljainak és alapelveinek, valamint az etikai elveknek megfelelően. a tanári pálya alapelvei. A pedagógusok munkakörülményeit az oktatás minőségének javítására kitűzött célok elérése érdekében alakítják ki. A tanári pályára való felkészítést általános kultúra, szakterületi nevelés és pedagógiai formáló/tanári szakismerettel biztosítjuk. A tanári pálya három szakaszra oszlik: „tanár”, „szakértő tanár” és vezetőtanár a jelölt tanítási időszak után.

A pedagógusjelölteknél megkívánható általános műveltségi, szakirányú oktatási és pedagógiai formáló/tanári szakismereti végzettségeket a Nemzetoktatási Minisztérium határozza meg. A tanárokat az oktatókat képző felsőoktatási intézmények és a külföldi felsőoktatási intézmények végzett hallgatói közül választják ki, akiknek egyenértékűsége elfogadott.

A leendő oktatók – a külön jogszabályban foglaltak sérelme nélkül – a közalkalmazotti törvény vonatkozó cikkében felsorolt ​​feltételek mellett a rendeletben meghatározott felsőoktatási intézményben szereznek diplomát a tanárjelölti kinevezéshez. A Biztonsági Nyomozási és Irattári Kutatási Törvény értelmében meg kell keresni a biztonsági vizsgálat és irattári kutatás lefolytatásának, valamint a Nemzeti Oktatási Minisztérium és/vagy a Mérésügyi, Kiválasztási és Elhelyezési Központ elnöksége által lebonyolított vizsgák sikeres letételének feltételeit. .

A jelölési időszak nem lehet rövidebb egy évnél és nem lehet hosszabb két évnél. Ebben az időszakban a pedagógusjelölt szolgálati helye szükség kivételével nem változtatható. A leendő tanárok részt vesznek a kezdő tanárképző programban, amely képzésből és gyakorlatból áll. Azokat a tanárjelölteket, akik a jelölési eljárás végén a jelöltértékelő bizottság által végzett értékelés eredményeként sikeresnek bizonyultak, tanárjelöltek kerülnek kinevezésre.

Azok a tanárjelöltek, akik nem rendelkeznek a kinevezendő képesítésekkel, akik a jelölési idő alatt elveszítik a kinevezési feltételek bármelyikét, akik fizetéscsökkentést vagy a jelöltállítási folyamat leállítását büntetik, akik nem ürügy nélkül részt venni a kezdő pedagógusok számára meghirdetett Pedagógusjelölt Képzési Programban, a program végén az értékelésen elbukottakat elbocsátják és 3 évig nem veszik fel tanári pályára.

A tisztségükből felmondandók közül azok, akiket jelöltségük után a közalkalmazotti tisztségre kerültek, a közalkalmazotti törvény értelmében a pedagógusjelöltség megkezdése előtt megszűntek, kazanAz állományba a megszerzett fizetési fokozatoknak megfelelően közalkalmazotti beosztással kerül kinevezésre. A pályakezdő pedagógusképzés alapját képező Pedagógusjelölt Képzési Program és Pályázati Értékelő Bizottság megalakítását, a pályakezdő oktatási folyamattal kapcsolatos egyéb eljárásokat és elveket rendelet fogja szabályozni.

Tanítási karrier létra

A javaslattal meghatározásra kerülnek a pedagóguspálya lépései. Ennek megfelelően a legalább 10 évet tanító pedagógusok, beleértve a tanárjelöltet is, elvégezték a Szaktanár-képzési Programot, amely legalább 180 óra szakmai továbbképzésre, és a szakmai továbbképzés területén a szakértői oktatásra előírt minimális tanulmányokat. , és akit nem ró az előrehaladás megállítására, szaktanári cím adományozható írásbeli vizsgára jelentkezhet. Azok minősülnek sikeresnek, akik a szakértő tanári cím megszerzéséhez szükséges írásbeli vizsgán 70-et és magasabb pontszámot érnek el. Az írásbeli vizsgán sikeresek szaktanári bizonyítványt kapnak.

A legalább 10 év szaktanári szolgálati idővel rendelkező, előrehaladás megszakításáért nem büntetett szaktanárok közül azok, akik a legalább 240 órás szakmai továbbképzésre szervezett Vezetőtanárképző Programot elvégezték, tanulmányaikat befejezték. a szakmai továbbképzési területeken az igazgató számára előírt írásbeli vizsgára jelentkezhet osztályvezető tanári cím megszerzésére. Azok minősülnek sikeresnek, akik az írásbeli vizsgán legalább 70 pontot érnek el. Az írásbeli vizsgán sikeresek vezetőtanári bizonyítványt kapnak.

Mentesül a vezetőtanári cím megszerzéséhez szükséges írásbeli vizsga alól a mesterképzést elvégzők, valamint a szaktanári címhez szükséges doktori képzésben résztvevők.

A tanítási idő számításánál az oktatási intézményvezetésben és a szerződéses oktatásban eltöltött időszakok kerülnek figyelembevételre.

A tanári beosztás a feladatra történő kinevezéstől a kinevezésre jogosult témavezető általi jóváhagyás időpontjától, a szaktanári vagy vezetőtanári cím pedig a szaktanári/vezetőtanári bizonyítvány kiállításának napjától használatos. Szaktanári vagy vezetőtanári beosztás kazanAzok a pedagógusok, akik a diploma megszerzése után szakterületet váltottak, vagy akiknek szakterületét eltávolították, vagy a szakterületet a vonatkozó szabályozással átnevezték, kazanTovábbra is használni fogják a címeiket.

A szaktanári vagy vezetőtanári címben részesülők címenként külön-külön kapnak oklevelet. Azok, akiket előmenetelük megállítására ítéltek, a büntetés törlése után pályázhatnak szakértő tanári vagy osztályvezető tanári címre. A tanári pálya lépéseiben való előrelépés eljárásait és elveit rendelet fogja szabályozni.

További mutatók és kompenzációk

Azokban az esetekben, amikor az előterjesztésben nincs előírás, az Alapfokú oktatási és oktatási törvény, a közalkalmazotti törvény, a nemzeti oktatási alaptörvény és egyéb, e rendelettel nem ütköző rendelkezéseit kell alkalmazni.

A közalkalmazotti törvény módosításával a szaktanári és vezetőtanári címmel rendelkezők oktatási és képzési kompenzációja javul. A szaktanárok oktatási kompenzációja 20 százalékról 60 százalékra, az intézményvezetők képzési díja 40 százalékról 120 százalékra emelkedik.

Az elsőfokú állományban dolgozó tanárok további mutatóit 3600-ra emelik. A más végzettséggel rendelkező tanárok tekintetében a tervek szerint ennek az emelésnek megfelelően kiigazításra kerül sor. A további mutató a második osztályos pedagógusoknál 3000, a harmadik osztályosoknál 2200 lesz, míg a negyedik osztályosoknál 1600, az ötödiknél 1300, a hatodiknál ​​1150, a hetediknél 950 és a nyolcadiknál ​​850. fokozat. Ez a cikk 15. január 2023-én lép hatályba.

A magánszállás-szolgáltatást nyújtó intézményekről szóló törvényerejű rendelet és egyes rendeletek vonatkozó cikkében történt módosítással a szerződéses pedagógusok életbiztonsági és egészségügyi kifogásaitól függően költözhetnek át.

Mivel a tanítással, valamint a pedagógusok képesítésével és kiválasztásával kapcsolatos kérdéseket jelen előterjesztés szabályozza, a Nemzeti Oktatási Alaptörvény vonatkozó cikkelyei hatályukat vesztik.

A rendeletben részesülnek azok, akik a megjelenés időpontjában szakértő tanári és vezetőtanári címmel rendelkeznek.

A szakbizottság munkájának befejezése után Sadri Şensoy nemzetoktatási miniszter-helyettes a minisztérium nevében megköszönte a résztvevőknek a Pedagógusszakma Törvényjavaslattal kapcsolatos értékes ötleteiket és hozzájárulásaikat.

Şensoy, aki tájékoztatást adott a bizottságnak, azt mondta: „Körülbelül 850 ezer osztályunk van, vannak fiókjaink. Ennek 53 százaléka a 25 éves és fiatalabb, 18,5 százaléka 26 és 30 év közötti, 15 százaléka pedig 31 és 35 év közötti. Ez a téma most elmúlt, 'legalább 37-57 diák van.' azt mondták. Így van pontunk.” mondott.

Emlékeztetve a törvényjavaslat alacsony cikkszámával kapcsolatos kritikákra, Şensoy elmondta, hogy néhány, itt nem említett kérdés szerepel a köztisztviselői törvényben.

Kifejezve, hogy a beszédekben szóba került a családi egység is, Şensoy azt mondta: „Ha mindkét házastárs állandó alkalmazott, akkor nincs probléma, így ez történik a bocsánatkérésekkel, de ha az egyik házastárs szerződéses, a másik pedig állandó, akkor az állandó házastárs kijelölhető a szerződött helyre; csak itt a szerződött személy nem tud áttérni oda, ahol az állandó felesége van, de ha mindketten szerződésesek, akkor ebben jelenleg nincs átmenet.” ő mondta.

Şensoy azt mondta: „Tudni kell, hogy minden tanár és az oktatási közösség várja ennek a találkozónak az eredményét. Szeretnénk köszönetet mondani bizottsági tagjainknak, szakszervezeteinknek, érdekelt feleknek és a minisztérium illetékes munkatársainak a folyamat során nyújtott támogatásukért.” mondott.

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar