Abalı síközpont bérelve lesz

Abali síközpont bérelhető
Abalı síközpont bérelve lesz

A Van Ifjúsági és Sport Tartományi Igazgatóság a 2886. számú állami pályázati törvény 45. cikkelyének megfelelően pályázat útján 4 hónapra bérbe adja a Gevaş Abalı sílétesítményekben található sítermet, ülőliftet, libegőt és kávézót.

A TARTOMÁNYI IFJÚSÁGI ÉS SPORTIGAZGATÓSÁGTÓL

1- A Gevaş Abalı Sílétesítményekben található Síterem, Teleski, Libegő és Cafeteria, melynek neve, becslési ára és helye az alábbiakban található, a 2886. sz. állami pályázati törvény 45. cikke szerint nyílt ajánlattételi eljárással kerül meghirdetésre a megadott helyen. a pályázat dátuma és időpontja, és négy (4) hónapra bérelhető.
2- A pályázat 17.11.2022-én, csütörtökön 10:00 órakor kerül megrendezésre a Tartományi Ifjúsági és Sport Igazgatóság üléstermében.
3- Azok az ajánlattevők, akik készpénzben letétbe helyezik az ajánlati kötvényt, azt a Tartományi Ifjúsági és Sport Igazgatóság Van Ziraat Bank Tusba fiókjában (IBAN TR330001002139882606405001) befizetik.
4- Az ajánlattevőktől kért dokumentumok;
a) Személyi igazolvány másolata
b. Ügyészségi igazolás (3 hónapnál nem régebbi)
c) Lakóhelyi igazolás (3 hónapnál nem régebbi)
d) Az értesítéshez címnyilatkozat, valamint a kapcsolatfelvételhez telefon- és, ha van, faxszám és e-mail cím.
e) Természetes személy esetén a Kereskedelmi és/vagy Iparkamara vagy a Szakkamara nyilvántartásba vételét igazoló irat, amelyet a pályázat első meghirdetésétől számított egy éven belül készítettek.
f) Jogi személy esetén a jogi személy nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum, valamint a jogi személy bejegyzési helye szerinti Kereskedelmi és/vagy Iparkamarától kapott meghatalmazási körlevél és meghatalmazási igazolás. jogszabálynak megfelelően a pályázattal kapcsolatos első meghirdetést követő éven belül.
g) A pályázat tárgyát képező munkákról (téli sportszervezetek létrehozása és sílétesítmények üzemeltetése stb.) a pályázat utolsó hat hónapjára vonatkozóan be kell nyújtania az általa érintett kamara tevékenységi igazolását.
h. Az Ideiglenes Garancia kifizetésének igazolása.
i. Kijelenti, hogy a dokumentációt maradéktalanul elolvasta, és ennek megfelelően a petícióval együtt hajlandó,
j) A jelen Kiírásban a pályázatban való részvétel feltételeként megkövetelt valamennyi dokumentumot, ideértve az ajánlati lapot és az ajánlati biztosítékot, borítékba vagy csomagba kell helyezni. A borítékon vagy a csomagon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, vezetéknevét vagy cégnevét, teljes értesítési címét, az ajánlatot megjelölő munkakört, valamint az ajánlatkérő teljes címét. A boríték vagy csomag felragasztott részét az ajánlattevőnek alá kell írnia, le kell pecsételnie vagy le kell pecsételnie, és azt az Adminisztrációhoz kell eljuttatnia.
k. Azon cégek ajánlatait, amelyek nem felelnek meg a fenti feltételeknek, elutasítjuk.
Az ajánlattevőknek 17.11.2022. csütörtök 10:00-ig kell benyújtaniuk dokumentumaikat borítékban a Pályázati Bizottság Elnökségéhez. Minden dokumentum eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolat.
Tájékoztatás a specifikációról Tartományi Ifjúsági és Sport Igazgatóság Abdurrahman Gazi Mah. Iskele Cad. No:230 Tusba/Van Ifjúsági és Sport Tartományi Igazgatóság épülete.
5- A résztvevőknek személyesen kell megjelenniük.
6- A Pályázati Bizottság a 2886. sz. állami pályázati törvény 29. cikkével összhangban szabadon megteheti-e az ajánlatot.
7- A táviraton vagy faxon benyújtott kérelmeket és a postai küldemények esetleges késését nem fogadjuk el.
8-

Létesítmény neve Becsült érték Ajánlati kötvény Yeri
Gevaş Abalı Síközpont Síszoba, Teleski, Libegő és kávézóbérlés 151.250,00 4.538,00 Van – Gevaş Abalı síterepek

Hasonló hirdetések

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar