Az Egészségügyi Minisztérium 31183 szerződéses alkalmazott felvételére

Egészségügyi Minisztérium
Egészségügyi Minisztérium

Az Egészségügyi Minisztérium tartományi szervezeti szolgálati egységeinél 657 szerződéses alkalmazott a 4. sz. köztisztviselői törvény 1.183. cikkének (B) bekezdése, a köztisztviselői törvény 657. cikkének (B) bekezdése hatálya alá tartozó személy. 4. sz. és a 663. sz. törvényerejű rendelet 45/A. § Összesen 30.000 szerződéses alkalmazottat vesznek fel, akik közül 31.183 fő szerződéses egészségügyi alkalmazott, az OSYM által a Közalkalmazotti Kiválasztás eredményei alapján központi kihelyezéssel. Vizsga (KPSS).

A szerződött személyi állások cím/ágazat és végzettség szerinti megoszlását a melléklet tartalmazza.

Az OSYM honlapján megjelenik a KPSS-2022/11 Preferenciális Útmutató, amely a középiskolai, a társult diploma és az alapképzés szintjén előnyben részesíthető szerződéses munkaerő-pozíciókat tartalmaz.

A kiválasztási folyamat során a 2022-es KPSS alapképzési vizsgaeredményeket az alapképzési szintű pozícióknál, a 2022-KPSS Associate Degree-t a társdiplomáknál, a 2022-KPSS középiskolai vizsgaeredményeket pedig a középiskolai szintű beosztásoknál használjuk fel.

A pályázók 30. november 2022. és 5. december 2022. között dönthetnek TR azonosító számuk és jelszavuk megadásával az ÖSYM honlapján a preferencia útmutatóban meghatározott szabályok szerint. Az ÖSYM-nek vagy az Egészségügyi Minisztériumnak postai úton vagy kézzel kézbesített preferenciális listák nem érvényesek.

Az Egészségügyi Minisztérium alatt a 663. törvényerejű rendelet 45/A. §-a szerinti szerződéses alkalmazottak, illetve a 657. törvény 4. §-ának (B) bekezdése szerinti szerződéses alkalmazottak, valamint más közintézményekben és szervezetekben, ill. állami egyetemi orvosi karok kórházak/egészségügyi praxis és kutatóközpontok a 657. § (B) bekezdése szerint a szerződéses alkalmazotti jogviszonyban dolgozók közül azok, akik nem tartoznak a 4. sz. a Minisztertanács 6.6.1978. június 7-i határozatával hatályba lépett, 15754/1 számú szerződéses alkalmazottak foglalkoztatására vonatkozó alapelvek kiegészítő XNUMX. cikkének harmadik és negyedik bekezdését nem szabad előnyben részesíteni. Még akkor sem, ha az ÖSYM ilyen helyzetbe helyezi őket, nem a fent említett jogszabályoknak megfelelően nevezik ki őket.

A 663. sz. törvényerejű rendelet 45/A. §-a szerinti szerződéses alkalmazottként az Egészségügyi Minisztérium szervén belül, vagy a 657. törvény 4. §-ának (B) bekezdése szerint az Egészségügyi Minisztériumban. Egészségügyi vagy egyéb közintézmények és szervezetek (beleértve az egyetemi kórházakat); A Minisztertanács 657. június 4-án kelt határozatával hatályba léptetett, 6.6.1978/7. sz. 15754. sz. törvény 1. cikkének (*) bekezdésében a szerződéses alkalmazottak foglalkoztatására vonatkozó elvek XNUMX. függeléke, azok, akiknek a szolgáltatási szerződése lejárt, vagy akik a jelen útmutatóban szereplő szerződéses pozíciókba való besorolást választották Figyelembe kell venni, hogy a cikk harmadik és negyedik bekezdésében (**) foglaltakat kell alkalmazni. Szerződéses alkalmazottak foglalkoztatása az ilyen pozíciókban elhelyezettek közül.

Nem nevezik ki azokat, akik nem tartoznak a Kapcsolódó Alapelvek kiegészítő 1. cikkének harmadik és negyedik bekezdésében meghatározott kivételek hatálya alá.

(*) A 657. sz. közalkalmazotti törvény 4. § (B) bekezdésének rendelkezése: „… Az ilyen munkaviszonyban állók csak akkor mondhatják fel a szerződést, ha a szerződésüket intézményük az alapelvek megsértése miatt felmondja. pontjában foglaltakkal, illetve az elnöki határozatban meghatározott kivételekkel a szerződés időtartama alatt. Megszűnésük esetén a megszűnéstől számított egy év elteltével az intézmények szerződéses állományi munkakörében nem foglalkoztathatók.”

(**) A szerződéses alkalmazottak foglalkoztatására vonatkozó alapelvek kiegészítő 1. cikkének harmadik és negyedik bekezdésében foglalt rendelkezések: „… Abban az esetben, ha a szerződéses alkalmazottak szerződését az intézmények a Kbt. szolgáltatási szerződéssel, vagy szerződéses időtartamon belül a szerződést egyoldalúan felmondta, a Hacsak az év le nem telt, közintézmények, szervezetek szerződéses személyi állományába nem vehető tovább.

Szerződés;

  • a) részmunkaidőben vagy a projekt időtartama alatt korlátozott alkalmazottaktól
  • b) azok, akik megváltoztatták a címet azáltal, hogy a mellékelt 4. jegyzékben szereplő címekhez rendelték őket, amelyeket oktatási státuszuk miatt adtak ki a 4. cikk keretében,
  • c) házastársa vagy egészségi állapota miatt az áthelyezés kérelmével; Azok számára, akiknek a 3. melléklet b) vagy c) pontjának rendelkezése nem alkalmazható rájuk, annak az okból kifolyólag, hogy nincs olyan szolgáltató egység, ahová áthelyezzék őket, az egységnek nincsenek azonos címmel és képesítéssel rendelkező betöltetlen állásai, vagy legalább egy évig nem tud megfelelni a tényleges munkavégzési követelménynek, az egyoldalú felmondások az egyéves futamidő követelménye nélkül alkalmazhatók újra. "

Günceleme: 28/11/2022 10:39

Hasonló hirdetések

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar