Egészségügyi Minisztérium, a 2022. évi 4. ciklus első alkalmával és újbóli kinevezésének sorsolása

Egészségügyi Minisztérium
Egészségügyi Minisztérium

Az Egészségügyi Szolgáltatási Alaptörvény kiegészítő első cikkében, valamint a közintézményekbe és szervezetekbe nyíltan tételesen kinevezendő egyes egészségügyi dolgozók kinevezési rendjéről és alapelveiről szóló rendelet rendelkezései szerint az Egészségügyi Minisztérium, ill. Társvállalatok és egyéb közintézmények és szervezetek, szakorvosok és szakorvosok az orvosi szakjogszabályok szerint Az orvosok, szakfogorvosok, fogorvosok és gyógyszerészek állományába első alkalommal vagy adandó alkalommal a megbízásokat és az eljárásokat a szakorvos látja el. sorsolás számítógépes környezetben a közjegyző által a meghirdetett naptár keretein belül.

A- ÁLTALÁNOS ELVEK
1) A jelentkezéseket az Egészségügyi Minisztérium Vezetési Szolgáltatások Főigazgatóságának honlapján (https://yhgm.saglik.gov.tr/) a Személyzeti Információs Rendszeren (PBS) keresztül az e-Government Gateway hitelesítési rendszerben, és a sorsolás a naptárban meghatározott időszakokon belül történik.
2) A sorsolás helyét és idejét az internetes címen (yhgm.saglik.gov.tr) közöljük.
3) Azok a jelentkezők, akik jelentkeznek, a PBS-en elektronikus úton kitöltik a jelentkezési lapot, elmentik és véglegesítik preferenciáikat a lottónaptárban megadott dátumok között. A véglegesítési folyamat után az alkalmazás információi és beállításai nem változnak. A nem véglegesített pályázatokat nem vesszük figyelembe.
4) Az elkészült pályázati űrlapot nem küldjük el külön, fizikai dokumentumként.
5) Azok, akik továbbra is az egészségügyi minisztériumtól eltérő közintézményben és szervezetben dolgoznak, valamint azok, akik az említett intézményekben, szervezetekben munkavégzés közben távoztak, pályázatuk véglegesítését követően nyújtsák be a jóváhagyott szolgálati rendet, amelyet attól az intézménytől kapnak meg, ahol utoljára dolgoztak. (Aki nem tudja megszerezni ezt a dokumentumot, használja az e-kormányzati portált e dokumentum helyett. https://turkiye.gov.tr Kötelesek elmenteni a „Címszolgáltatási dokumentumot”, amelyet az internetes címről szereznek be, elektronikusan a pályázati rendszeren keresztül. (A rendszerbe feltöltendő dokumentumnak olyan információkat kell tartalmaznia, mint az első szolgálatkezdés időpontja, az ügyeletes beosztása, beosztása, az ügyelet alatt történt-e jogcím- és fiókváltozás, kinevezésének dátuma. a fő közalkalmazott, az állomány besorolása, lemondása vagy nyugdíjba vonulása, ha van, közszolgálati és egyéb szolgálati jogviszony stb.)
6) Akit az egészségügyi minisztériumtól eltérő közintézménybe helyeztek be az állami szolgálati kötelezettség (DHY) körébe, annak nyilvántartásba kell vennie az intézményüktől kapott ÁSZF teljesítési igazolást, amely jelzi, hogy teljesítette. Állami szolgáltatási kötelezettség, elektronikusan a pályázati rendszeren keresztül.
7) A 2527. sz. törvény hatálya alá tartozó török ​​származású külföldiek kötelesek az igénylő rendszeren keresztül elektronikusan nyilvántartásba venni a Belügyminisztérium által vezetett népesség-nyilvántartásba bejegyzett okmányt.
8) A pályázók a meghirdetett naptár keretein belül legfeljebb tíz (10) döntést hozhatnak, figyelembe véve a PBS -en keresztül megnyitandó szabad helyeket. Azokat a jelölteket, akik kijelentik, hogy általános sorsolással szeretnének elhelyezkedni, általános sorsolás útján helyezik el a megüresedett üres helyekre, ha nem helyezhetők el preferenciáikban.
9) Azok, akik pályázni szeretnének a tételre, és a jelentkezésüket törölték, 24. november 2022., csütörtök – 13. december 2022., kedd 18.00 óráig elektronikusan, a PBS-en keresztül törölhetik a sorsolási jelentkezésüket. Azok, akik lemondták a rajzpályázatot, nem jelentkezhetnek újra erre a rajzra.
10) Azokat a pályázatokat, amelyeket a vizsgálat eredményeként nem tekintünk megfelelőnek, a PBS-ben hirdetmény helyett az elutasítás okaival együtt hirdetünk meg, a kifogásokat pedig elektronikus úton kapjuk meg, az eredményeket pedig a PBS-n keresztül hirdetjük meg.
11) A közalkalmazotti jogviszonyból kilépők vagy annak minősülők áthelyezése során a 657. sz. közalkalmazotti törvény 97. §-ában meghatározott időtartamokat veszik figyelembe. Az ilyen helyzetben lévők közül azonban azok jelentkezését fogadják el, akiknek a jelentkezési határidőig egy hónap van hátra a fogyatékosságuk lejártáig.
12) Az Egészségügyi Minisztérium és a Társult Intézmények miniszterségébe bejutott jelöltek kinevezési értesítésében a jelölt által a pályázatban megadott címet vesszük alapul.
13) Azok, akik a sorsolás eredményeként bármilyen állományba vagy pozícióba kerültek, a sorsolás eredményének kihirdetését követően egy évig nem pályázhatnak újra a lottóra.
14) A kiírás szövegében meghatározott feltételeknek nem megfelelő pályázók jelentkezését nem fogadjuk el. Azokat, akiknek a kérelmét véletlenül elfogadták és sorsolással helyezték el, nem nevezik ki, és akkor is törlik, ha kinevezésüket megtették.
15) A hiányzó dokumentumokkal rendelkező vagy helytelenül benyújtó jelöltek jelentkezését érvénytelennek kell tekinteni.
16) A sorsolás után archív kutatást végeznek az Egészségügyi Minisztérium és a kapcsolódó szervezetek tisztségeire elhelyezkedő jelöltekről, és kinevezésüket az archív kutatás befejezése után teszik meg. Azokat, akiknek az archív kutatása negatív, nem osztják ki, és ha meg is tették, törlik őket.

B- PÁLYÁZATOK A TANFOLYAMRA ÉS A KÖVETELMÉNYEKRE
1) A pályázóknak meg kell felelniük a köztisztviselők 657. sz. Törvény 48. cikkében meghatározott általános feltételeknek.
2) Gyógyszerészek, fogorvosok és fogorvosi szakorvosok, akik a minisztériumban és társvállalataiban, valamint állami intézményekben és szervezetekben dolgoznak más státuszban, mint a köztisztviselőként dolgozók, a 657. törvény 4/A.
3) Azok az orvosok és szakorvosok, akiket először vagy újra ki akarnak nevezni, és akik nem rendelkeznek állami szolgálati kötelezettséggel a 3359. sz. törvény szerint,
4) orvosok és szakorvosok, akik közintézményekben és más státuszú szervezetekben dolgoznak, kivéve azokat, akik a 657. törvény hatálya alá tartozó köztisztviselőként dolgoznak, és akik a sorsolás határidejéig teljesítették állami szolgálati kötelezettségüket,
5) A sorsolás határidejére végzett szakorvosok (TUTG) és szakfogorvosok, akiknek diplomáját az Egészségügyi Főigazgatóság legkésőbb 23. november 2022-án, szerdán 18.00:XNUMX óráig nyilvántartásba vette,
6) Fogorvosok és gyógyszerészek, akik a lottó jelentkezési határidejéig végeztek (Török Egészségügyi Minisztérium oklevelek regisztrációja és E-kormányzati portál) https://turkiye.gov.tr Azok a fogorvosok és gyógyszerészek, akiknek nincs nyilvántartásuk az érettségiükről az Egészségügyi Minisztérium Orvosadatbankjában, amelyet a honlapon keresztül érhetnek el; Az ideiglenes érettségi bizonyítványt vagy oklevélmásolatot, amely igazolja, hogy érettségizett, elektronikus úton kell regisztrálni a jelentkezési rendszeren keresztül, a külföldi diplomával rendelkezőknek pedig elektronikus környezetben kell regisztrálniuk az egyenértékűségi okmányokat a rendszerben.)
7) Az 5335. sz. törvény 30. §-a és az 5947. sz. törvény 18. §-a keretében nyugdíjas orvosok és szakorvosok pályázhatnak minisztériumunk és társult intézményeink pozícióinak megválasztásával. (Ugyanez a törvény értelmében nyugdíjas orvosok és szakorvosok kinevezésére akkor sem kerül sor, ha minisztériumunk egészségügyi intézményeitől eltérő intézményben helyezik el őket.)

C- A TELEKEKRE NEM LEHET ALKALMAZNI
1) az állam szolgálatára kötelezett orvosok és szakorvosok,
2) Aki nem felel meg a 657. sz. köztisztviselői törvény 48. §-ában meghatározott feltételeknek,
3) a munkakörükből vagy szakmájukból elbocsátott, valamint a közintézmények és -szervezetek vonatkozó fegyelmi jogszabályai értelmében közjogtól megfosztottak,
4) nyugdíjas gyógyszerészek, fogorvosok és fogorvosok,
5) Azok, akik a 657. sz. köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó egészségügyi minisztériumban és kapcsolt intézményekben, valamint egyéb közintézményekben és szervezetekben dolgoznak,
6) Azok, akik betöltötték a Török Köztársaság 5434. számú nyugdíjalapról szóló törvényének 40. cikkében meghatározott korhatárt,
7) a 4924. sz. törvény hatálya alá tartozó szerződéses alkalmazottak,
8) A 4924. sz. törvény hatálya alá tartozó szerződött munkavállalók közül azok, akik a jelen hirdetmény szövegének a Hivatalos Közlönyben való megjelenése után felmondtak (még akkor sem fogadják el a jelentkezésüket, ha a PBS-en keresztül jelentkeztek és nem vonják be a sorsba.)
9) A pályázóknak a meghirdetett cím és ágak szerint a legmagasabb iskolai végzettség megszerzésére alkalmas címen és ágon, illetve alacsonyabb iskolai végzettségük szerint kell jelentkezniük. (Például nem fogadják el a kisebb szakirányú regisztrációval rendelkező szakorvosok jelentkezését, ha az a szakirányú főágra vagy az orvosi címre, a szakorvosi regisztrációval rendelkezők pedig az orvosi címre jelentkeznek, és akiknek van szakorvosi jelentkezést fogorvosi címre nem fogadunk el.)

D- IDŐZÉS ALAPJÁN KÉRT DOKUMENTUMOK
Annak érdekében, hogy a sorsolás után az Egészségügyi Minisztérium és a Társult Intézmények Minisztériumának pozícióiban elhelyezkedő jelöltek kinevezési eljárásai befejeződjenek, a kinevezés alapján a következő dokumentumok a pályázati petíciókkal együtt; A meghirdetett naptár keretein belül rakományként vagy kézzel kézbesítik őket a letelepedett intézmény mellékletében meghatározott címre.
a) Aláírt petíció a bűnügyi nyilvántartás állapotáról.
b) Aláírt petíció arról, hogy nem kapcsolódnak katonai szolgálathoz. (A többi nem kerül kinevezésre)
c) Aláírt petíció arról, hogy nincs olyan mentális betegsége, amely megakadályozhatja kötelességének folyamatos ellátásában.
d) Útlevélképe. (6 készült az elmúlt hat hónapban)
e) Vagyonnyilatkozat nyomtatvány.
f) Az egyéb közintézményekben, szervezetekben végzett munkavégzése közben szolgálati jogviszonyából kikerülők jóváhagyott szolgálati rendje az utolsó intézménytől beszerezendő. https://turkiye.gov.tr „Címszolgáltatási dokumentum” az internetcímen keresztül szerezhető be).
g) Közintézmények és szervezetek szerződéses alkalmazottai, valamint magán egészségügyi intézmények alkalmazottai, intézményükből való felmondásukról szóló okirat (Közintézmények és -szervezetek szerződéses alkalmazottai, valamint magán egészségügyi intézményekben dolgozók kötelesek benyújtani azt az okiratot, hogy felmentik az intézményből intézményeiket abba az egészségügyi intézménybe, ahol a kinevezést követően dolgozni kezdenek.)

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM ALKALMAZOTT BESZÁMOLÓJA ÉS BEHELYEZÉSE A DOKUMENTUMOKAT AZ ALÁBBI MEGHATÁROZOTT CÍMRE KELL KÉPESÍTENI A MEGJEGYZÉS ALAPJÁN.

TR Egészségügyi Minisztérium, VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FŐIGAZGATÓSÁGA

Bilkent Campus Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. Nem: 9 06800 Cankaya / ANKARA

Érd .: 0 (312) 585 10 00

AZ EGYÉB INTÉZMÉNYEK ALKALMAZOTT BEHELYEZÉSE ÉS BEHELYEZÉSE BESZÁMOLÓ JELÖLTEK A KIVITELEZÉS ALAPVETŐ DOKUMENTUMÁIT AZ INTÉZMÉNYBEN KELL BENYÚJTANI KIVITELEZÉSÜKRE.

2022-ES 4. FÉVÉSZETI ELSŐ ALKALMAZÁS ÉS ÚJRAKInevezési NAPTÁR

ROW TÖRTÉNET LEÍRÁS
1 18. november 2022. péntek – 23. november 2022. szerda 18.00:XNUMX óráig Pályázatok készítése PBS-en keresztül
2 8. december 2022., csütörtök A pályázat elbírálásának eredményének bejelentése a PBS-en keresztül
3 8. december 2022. csütörtök – 9. december 2022. péntek 18.00:XNUMX óráig Azok kifogásainak fogadása PBS-en keresztül, akiknek a kérelmét a vizsgálat után elutasítják
4 14. december 2022., szerda A fellebbezés eredményének bejelentése a PBS-en keresztül
5 15. DECEMBER 2022. CSÜTÖRTÖK TÖRTÉNET DÁTUMA hely és idő (https://yhgm.saglik.gov.traz interneten teszik közzé.
6 30. december 2022-án, pénteken 18.00 órakor A megbízáson alapuló dokumentumok beérkezésének határideje és időpontja (Megjegyzés: A közintézményekben és szervezetekben szerződéses alkalmazottak, valamint a magánegészségügyi intézményekben dolgozók kötelesek benyújtani az intézményükből való elbocsátásukról szóló okiratot ahhoz az egészségügyi intézményhez, ahol megkezdik a munkájukat. ügyelet a kinevezésük után.)

Hasonló hirdetések

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar