Az Ondokuz Mayıs Egyetem 500 alkalmazottat vesz fel

Ondokuz Mayıs Egyetem
Ondokuz Mayıs Egyetem

Az Ondokuz Mayıs Egyetem Rektorátusához tartozó egységekben történő alkalmazáshoz a 657. sz. köztisztviselői törvény 4. cikkének (B) bekezdése szerint, költségeiket a külön költségvetésből fedezik; A "Szerződéses alkalmazottak foglalkoztatásának alapelvei" szerint 2022 KPSS (B) csoport KPSSP3 pontszám az alapképzésben végzett hallgatóknál (kivéve a gyógyszerész személyzetet), 2022 KPSS (B) csoport KPSSP93 pontszám a társdiplomát végzetteknél, 2022 KPSS (B) pontszám csoport KPSSP94 középfokú végzettséggel rendelkezők számára A szerződéses alkalmazottak felvétele a következő beosztásokban történik. Ráadásul szóbeli vizsga sem lesz.

A hirdetés részleteiről KATTINTSON IDE

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. A 657. sz. közalkalmazotti törvény 48/A. §-ában meghatározott feltételek teljesítése.

2. A 657. sz. közalkalmazotti törvény 53. §-ában foglaltak sérelme nélkül, ne legyen olyan elmebetegsége, amely akadályozhatja őt abban, hogy feladatai ellátását folyamatosan ellássa.

3. Férfi jelöltek esetében, akik katonai szolgálatukat teljesítették, felmentést kapnak vagy elhalasztottak.

4. Ne legyen olyan egészségügyi problémája, amely akadályozza a kötelességének folyamatos ellátásában.

5. A közszolgálatból rendelettel el nem bocsátott.

6. Az előnyben részesítendő munkakörrel ellentétes iskolai végzettséget szerezni, a jelentkezés utolsó napjával az előírt végzettséget hordozni és igazolni.

7. Nem részesül nyugdíjban vagy öregségi nyugdíjban egyetlen társadalombiztosítási intézménytől sem.

8. A 657. sz. közalkalmazotti törvény 4. cikkének (B) bekezdése kimondja: „Amennyiben a szerződésüket intézményeik a szolgáltatási szerződés elveinek megsértése miatt mondják fel, vagy ha a szerződést egyoldalúan felmondják szerződéses időtartamát az elnöki határozatban meghatározott kivételek kivételével a szerződést a megszűnés napjától nem hosszabbítják meg Az intézmények szerződéses állományi munkakörében nem foglalkoztathatók, kivéve, ha a szerződés lejártától számított egy év eltelt. ” rendelkezésnek megfelelő képesítéssel rendelkezzen.

9. Nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy a 6331. számú Munkavédelmi Törvényben és a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott Veszélyes/Kevés veszélyességű és nagyon veszélyes munkahelyen dolgozik, az alkalmazott egység szerint.

10. Egyetemünk valamennyi kórházában (a 7 órás, hét minden napos, hét minden napján, elsősorban a kórházak sürgősségi, műtői, intenzív osztályai, radioaktív és radioionizáló részlegeinek folyamatos ellátásának szükségessége miatt) foglalkoztatott személyi állomány műszakos- stílusú munkaterv vagy éjszakai műszakban történő munkavégzés.

11. A Hivatalos Közlönyben 17.04.2021-én, 31457-es számmal megjelent „Biztonsági nyomozásról és levéltári kutatásról szóló törvény” alapján szerződéskötésre jogosult jelentkezők levéltári kutatásának eredményeként pozitívnak lenni. (A fő- és pótjelöltek meghatározása után történik meg.)

12. A Védelmi és Biztonsági tiszti állások általános követelményein túl;*

a) Az 5188. sz. biztonsági magántörvény 10. cikkében meghatározott feltételek teljesítése érdekében,

b) ne legyen olyan betegsége, amely akadályozná őt abban, hogy védelmi és biztonsági szolgálati kötelezettségét nyílt és zárt területen ellássa,

c) Ne legyen akadálya a zárt és nyílt területen, 7 órás műszakban végzett munkavégzésnek,

d) nem lehet rövidebb 170 cm-nél férfiaknál és 160 cm-nél nőknél,

D. A centiméterben mért magasság és a súly utolsó két számjegye közötti különbség nem lehet több 10-nél és nem lehet kevesebb 15-nél. (Például egy 170 cm magas férfi jelölt súlya nem lehet több, mint 70+10=80, és nem lehet kevesebb, mint 70-15=55.) (Például egy 160 éves női jelölt súlya cm magas legyen 60+10=70. Nem lehet több 60-15=45-nél.)

13. A gyógyszerészi címre pályázók által benyújtott oklevélben vagy ideiglenes érettségi okiratban (jóváhagyott másolat, mint eredeti vagy QR-kódos e-Kormányzati nyomtatvány és átirat) kötelező az oklevél pontszáma. Ellenkező esetben a kérelmet nem veszik figyelembe. A gyógyszerészi állásra pályázó pályázóknak nem kell KPSS pontszámot szerezniük a szerződéses alkalmazottak foglalkoztatására vonatkozó elvek értelmében. Abban az esetben, ha a jelöltek száma meghaladja az alkalmazotti állások számát, a besorolást a legmagasabb besorolási fokozattal kezdődően rangsorolják. Ha az érettségi érdemjegy egyenlő, akkor az elsőbbséget élvez az előző érettségi dátummal rendelkező. Ebben az esetben, ha ez megegyezik, elsőbbséget élvez az első születési dátummal rendelkező jelölt.

14. Korhatárt várunk azon pályázók számára, akik 30-án még nem töltötték be a 05. (harmincöt) életévüket. (2023-án és később születettek jelentkezhetnek.)

15. A védelmi és biztonsági referens munkakörben foglalkoztatható jelölteknek a 30-i határidővel be kell tartaniuk a 05. (harminc) életévüket. (2023-án és később születettek jelentkezhetnek.)

A JELENTKEZÉS HELYE, FORMÁJA ÉS IDŐTARTAMA

1. A jelentkezések az e-Government Gateway-n keresztül, az „Ondokuz Mayıs Egyetem – Karrierkapu Nyilvános Recruitment” szolgáltatáson keresztül vagy a „Karrierkapu” szolgáltatáson keresztül, az alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​webhelyen keresztül érkeznek 16-05. között. /2023.
2. A személyesen benyújtott jelentkezéseket és a postai úton vagy egyéb módon benyújtott jelentkezéseket nem fogadjuk el.

3. A jelöltek a meghirdetett pozíciók közül csak egyre pályázhatnak. Az egynél több pozícióra jelentkező pályázók pályázata érvénytelennek minősül.

4. Mivel a pályázók KPSS-pontszámára, érettségire, büntetlen előéletére, katonai szolgálatára és személyazonosságára vonatkozó információkat az érintett intézmények webszolgáltatásain keresztül, e-kormányzaton keresztül szerezzük be, ezeket a dokumentumokat a jelentkezési szakaszban nem kérik el a jelentkezőktől. . Ha a jelöltek említett információiban hiba van, a jelentkezés előtt el kell végezniük a szükséges frissítéseket/helyesbítéseket az illetékes intézményektől.

5. Az eredeti nyertesek által benyújtandó dokumentumokat az Egyetem honlapján teszik közzé.

6. Védelmi és Biztonsági tiszti állásra pályázók; A magánbiztonsági őr személyi igazolványait és az aktuális dátummal ellátott okmányt, amelyet egy hivatalos egészségügyi intézménytől kapnak meg, amely az Általános Feltételek szakasz 12. cikk (ç) és d) pontjaiban meghatározott magasság/súly státuszt mutatja pdf-ben vagy jpg-ben a megfelelő helyen. mezőben az "Egyéb dokumentumok" fül alatti dokumentumok részben. formátumot kell feltölteni. (A Védelmi és Biztonsági referens munkakörbe elhelyezhető fő- és pótjelöltek magasság- és súlymérését intézményünk külön végzi.)

7. Azoknak a pályázóknak, akiknek az érettségi adatai nem érkeznek automatikusan, manuálisan kell megadniuk a jelentkezési frissített adatokat, és az e-közigazgatáson keresztül pdf formátumban feltölteni a jóváhagyott oklevélmintát vagy az érettségi dokumentumokat.

8. Azoknak a pályázóknak, akik külföldön vagy Törökországban végeztek oktatási intézményt, és a jelen hirdetményben megkívánt iskolai végzettségük egyenértékűek, a megfelelő dokumentumot fel kell tölteniük az "Egyéb dokumentumai" szakasz alatti "Egyenértékűségi bizonyítvány" mezőbe jelentkezésük során. Karrier kapu.

9. A Karrierkapu-Nyilvános Toborzási Platformon a „Tranzakciója sikeresen befejeződött...” feliratú jelentkezést nem vesszük figyelembe. Ezért a jelentkezőknek ellenőrizniük kell, hogy a jelentkezési folyamat befejeződött-e.

10. A pályázók felelősek azért, hogy a pályázati folyamat hibamentes, hiánytalan és a jelen hirdetményben foglaltaknak megfelelő legyen, a kért dokumentumokat a pályázati folyamat során feltöltsék a rendszerbe. Azok a jelöltek, akik nem tesznek eleget ezeknek a kérdéseknek, nem tarthatnak igényt semmilyen jogra. A feltöltött dokumentumok pontatlanságáért és hiányzó dokumentumaiért a jelentkezők felelősek.

11. A pályázók felelősek nyilatkozataikért és jelentkezési dokumentumaikért.

Günceleme: 16/05/2023 10:09

Hasonló hirdetések