A DSİ 819 állandó munkavállalókat fog toborozni: Mik a jelentkezési feltételek? Hogyan kell alkalmazni?

ISD
DSI

Főigazgatóságunk tartományi szervezetében 819 állandó munkavállalót vesznek fel az Állami Hidraulikus Főigazgatóság közintézményei és szervezeteibe történő munkaerő-toborzás során alkalmazandó eljárásokról és elvekről szóló rendelet előírásai szerint. Működik (DSI). Az általános és speciális feltételeket, valamint a jelentkezőknél keresendő egyéb információkat az İŞKUR álláshirdetései tartalmazzák. Ezeket a közleményeket az İŞKUR hivatalos honlapján (iskur.gov.tr) teszik közzé 12. és 05. között. Azok a pályázók, akik megfelelnek a hirdetményben szereplő feltételeknek, az İŞKUR-on keresztül jelentkeznek a meghirdetési időszakban. A meghirdetett állásokra jelentkezőket az İŞKUR értesíti Főigazgatóságunknál. Az írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgára az álláshirdetésben megjelölt állandó pályázók 2023 (négy)-szerese és ugyanannyi pótjelölt kerül behívásra. Ezek a jelöltek a 16-én, közjegyző jelenlétében sorsolandó sorsolás eredménye alapján kerülnek megállapításra. A sorsolás helyéről és időpontjáról a Területi Igazgatóság honlapján adunk tájékoztatást. Ezzel kapcsolatban a jelentkezők címére írásbeli értesítés (értesítés) nem történik.

A felvételi eljárással és a jelentkezőktől bekérendő dokumentumokkal kapcsolatos minden információ az illetékes regionális igazgatóságok honlapján meghirdetésre kerül. Azok a jelöltek jelentkezését, akikről később úgy tűnik, hogy nem felelnek meg a kereslet feltételeinek, az adminisztráció a kiírási, sorsolási és időpontfoglalási folyamat minden szakaszában törölheti.

A hirdetés részleteiről KATTINTSON IDE

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1) A török ​​nemesség külföldiek törökországi szabad gyakorlásáról és köz-, magánintézményekben vagy munkahelyeken történő foglalkoztatásáról szóló 2527. sz. törvény rendelkezései, valamint a törvény 657. cikke első bekezdésének (A) albekezdése. törvény (48), (1) A (4) és (6) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése érdekében a 7. sz.

2) A 18. életév betöltése.

3) A közintézményekbe és -szervezetekbe történő munkaerő-toborzás során alkalmazandó eljárásokról és elvekről szóló rendelet 4. cikke első bekezdésének c) pontja szerint; kegyelmet is kapott, az állam biztonsága elleni bűncselekmények, az alkotmányos rend és e rend működése elleni bűncselekmények, a honvédelem elleni bűncselekmények, az államtitok elleni bűncselekmények és a kémkedés, a sikkasztás, a zsarolás, a vesztegetés, a lopás, a csalás, a hamisítás, a jogsértés. vagyonkezelő, csalárd csőd, sikkasztás, sikkasztás, bűncselekményből származó vagyoni érték tisztára mosása vagy csempészet miatt elítélendő pályázat.

4) Nem kap nyugdíjat, öregségi vagy rokkantsági nyugdíjat egyetlen társadalombiztosítási intézménytől sem.

5) A meghirdetett állásokra nem jelentkeznek azok, akik jelenleg állandó munkavállalóként dolgoznak az Állami Vízművek Főigazgatósága központi és tartományi szervezetében. Ha megteszik, nem nevezik ki őket.

6) A 7315. sz. Biztonsági Nyomozási és Irattári Kutatási Törvény és a vonatkozó jogszabályok szerint végzett irattári kutatás eredményei alapján a kinevezésnek ne legyen akadálya.

7) A munkába küldésben elsőbbséget élvező pályázóknak rendelkezniük kell a fent említett rendelet 5. cikkének első bekezdésében meghatározott elsőbbségi státuszukat igazoló dokumentummal.

8) Nincsenek olyan egészségügyi problémái, amelyek megakadályoznák kötelességének folyamatos ellátásában.

- Egy teljes jogú Állami Kórháztól orvosi bizottsági jelentést készíteni arról, hogy nincs olyan mentális vagy mentális egészségügyi probléma, amely akadályozná a munkavégzésben, vagyis nincs betegsége/fogyatékossága, és tud dolgozni. terepi körülmények között. (A kinevezésre jogosult jelöltektől kérni fogják)
- Az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott és a Pszichotechnikai Központok által elkészített pszichotechnikai jelentés elkészítése. (A kinevezésre jogosult jelöltektől kérni fogják)

9) Minden jelentkező jelentkezhet a Török Foglalkoztatási Ügynökség (İŞKUR) által közzétett listán szereplő szakmára.

10) A pályázatokban a Cím alapú Népességnyilvántartó Rendszerben regisztrált személyek lakcímét veszik figyelembe.

11) A meghirdetett tisztségekre főjelöltként kinevezésre jogosultak iratanyaga ellenőrzésre kerül, a kinevezéshez szükséges képesítésnek nem megfelelő, hamis, megtévesztő vagy hamis nyilatkozatot tevő jelöltek kinevezésére nem kerül sor. . Még ha ezeket a személyeket ki is nevezik, a kinevezési eljárásukat törlik. Nem kerül kinevezésre az a pályázó, aki annak ellenére, hogy az elhelyezett munkakörökben megkövetelt képesítést és feltételeit teljesíti, nem nyújtja be kellő időben a szükséges dokumentumokat, a meghatározott határidőn belül nem kezdi meg szolgálati jogviszonyát, vagy lemond tisztségéről. jelöltek, a feltételeknek megfelelő jelölteket nevezik ki, kezdve a tartaléklista első sorában szereplő jelölttel.

12) A felveendő munkavállalókra négy hónapos próbaidő vonatkozik. Aki a próbaidő alatt megbukik, annak a munkaviszonya megszűnik. Azok helyett, akiknek a szerződése a próbaidő alatt szűnik meg, azok kerülnek kinevezésre, akik megfelelnek az előírt feltételeknek, a tartaléklista első sorában szereplő jelölttől.

13) Közjegyző jelenlétében sorsolás a vizsga előtt vizsgázók meghatározására; A Területi Igazgatóságokon 4-én a betöltetlen állások négyszeres (01)-szerese, azonos számú helyettesítővel jön létre. A sorsoláson meghatározott jelöltek a Területi Igazgatóságok honlapján meghirdetésre kerülnek, a jelöltek írásbeli értesítésére nem kerül sor, a bejelentés helyébe ez a közlemény lép.

14) A munkavállalók toborzásáról lefolytatandó vizsga; Szakmai ismeretekkel és készségekkel kapcsolatos tantárgyakból készül írásbeli-szóbeli-gyakorlatos módszerekkel.

15) A lebonyolítandó vizsgákat 100 pontból értékelik, és a sikerességi pontot hatvanban (60) határozzák meg. A hatvan (60) pont alattiakat nem veszik figyelembe.

16) A sorsolás eredményét, a fő- és pótjelöltek névsorát, a kinevezéssel kapcsolatos információkat és dokumentumokat, valamint minden egyéb közleményt a Területi Igazgatóságok honlapján tesznek közzé, a jelöltek írásbeli értesítése nem történik meg, és a bejelentés helyébe ez a közlemény lép.

17) Intézményünkhöz rendelt munkatársak 3 éves időtartamra nem kérnek áthelyezést.

18) A sikeres vizsgát teljesítő jelentkezőket az archívumkutatás után nevezzük ki.

Günceleme: 12/05/2023 14:40

Hasonló hirdetések