Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium az ellenőr-asszisztens megvásárlásához

asszisztens közlekedési és infrastrukturális minisztérium
asszisztens közlekedési és infrastrukturális minisztérium

A Közlekedési és Infrastruktúra Minisztérium asszisztens ellenőröket vesz fel; 8 az Általános Közigazgatási Szolgáltatások osztályában, amelyet a Közlekedési és Infrastruktúra-ellenőrzési Szolgálatnál alkalmaznak. Az 5 (öt) ellenőr-asszisztens számára történő nyílt feladat elvégzése érdekében az ellenőr-asszisztens belépési vizsga a Közlekedési és Infrastruktúra Minisztérium ellenőrzési szolgáltatásairól szóló rendelet rendelkezéseinek megfelelően kerül megrendezésre.

A felvételi vizsga a következő:

1-BELÉPÉS VIZSGÁLATI KÖVETELMÉNYEK

a) A közszolgálati törvény 657. Cikkében meghatározott feltételek teljesítése érdekében (a szóbeli vizsga meghozatalára jogosult jelentkezőknek nyilvántartásba kell venniük bűnügyi nyilvántartásukat.)

b) Legalább négyéves alapképzés; A Jogi, Politikai, Közgazdasági, Gazdasági, Közigazgatási, Közgazdaságtani és Közigazgatási Tudományi Karokat és egy olyan felsőoktatási intézményt végzett, amelynek legalább négy éve van egyetemi végzettsége, és amelynek egyenértékűségét a Felsőoktatási Tanács elfogadja.

c) Azon jelentkezők közül, akik legalább 2018 (hetven) pontot kapnak az A típusú KPSS P2019 pontszámtól a nyilvános személyzet kiválasztási vizsgatól (KPSS), amelyet a Mérési, Kiválasztási és Elhelyezési Központ (ÖSYM) készített az 48 és 70; az első 100 (száz) jelöltet a legmagasabb pontszám szerinti rangsorban tartani (ha a vizsgakövetelményeket megfelelően teljesítő és több mint 100 személyt kérelmezők száma meghaladja az 100 személyt, akkor a legmagasabb pontszám rangsorolásával meghatározandó első 100 jelöltet a felvételi vizsgára és az XNUMX-re kell venni. Az azonos pontszámú jelölteket / jelölteket meghívják a vizsgára)

d) Nem lehet 01 életkor alatt 01 / 2019 / 35, (született 1 1984 januárban és később)

e) Rendelkezik a Felügyelőség jellegével és képesítésével,

f) Az egészségi állapot szempontjából az ország minden részébe történő elutazás, bármilyen éghajlati és utazási körülmények között történő kiszolgálás érdekében, a test vagy mentális betegség, illetve a test fogyatékosságának és fogyatékosságának folytatódásának megakadályozása érdekében (A szóbeli vizsga elvégzésére jogosult jelölteket a teljes képzési kórházból veszik ki). Az Orvosi Testület jelentését kérjük)

g) A katonai szolgálat befejezése, mentessége vagy elhalasztása a férfi jelöltek számára (A szóbeli vizsga megtételére jogosult férfi jelölteknek katonai státusot igazoló okmányt kell benyújtaniuk.)

h) Ne vállaljon semmiféle intézményi szolgáltatási kötelezettséget (aláírt jelentkezőket a szóbeli vizsga megtételére jogosult jelentkezőktől veszik át.)

i) A vizsga első vagy második alkalommal

2- ALKALMAZÁSI FORMA ÉS HELYE

A jelentkezők, akik a felvételi vizsgaon kívánnak részt venni, a vizsgára vonatkozó hirdetménynek a Hivatalos Közlönyben való közzétételét követő naptól kezdve, feltéve, hogy megfelelnek a fenti feltételeknek, legkésőbb az 16 / 12 / 2019 péntek dátumáig;

"Minisztérium Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium Ellenőrzési Szolgáltatási Főigazgatóság (Block, 6. Emelet) Basic Turayliç Caddesi No: 5, irányítószám: 06338 Emek Çankaya / Ankara / Törökország"

A cím személyesen vagy ajánlott levélben megtehető. A levélben történő pályázatok esetében az 16 / 12 / 2019 dátumnak a munkaidő vége előtt pénteken meg kell adnia a megadott címet. A pályázatokat, amelyeket postai késések és egyéb okok miatt nem továbbítanak az elnökségnek, vagy amelyek nem felelnek meg a hirdetményben megállapított feltételeknek, nem kezeljük.

Az írásbeli felvételi vizsga megszerzésére jogosultak listája megtalálható a minisztérium honlapján ( uab.gov.tr/duyuru on) A bejelentett.

A jelöltek jelentkezni fognak az írásbeli vizsgára;
a) Jelentkező jelentkezési lap,
b) KPSS eredménydokumentum (A vizsgálat érvényességi ideje és pontossága megtörténik.),
c) A felsőoktatási intézmény oklevélének vagy érettségi igazolásának eredeti vagy hiteles másolata,
d) Útlevélfotók az 6 darabokról az elmúlt 1 (hat) hónapban,
e) Személyi okmány másolata és a regisztrált lakosság mintája

Hozzáteszik. A jelentkező jelentkezési lapját csatolják a minisztérium honlapján közzétett hirdetményhez. A jelentkezők felelősek a pályázatukban benyújtott dokumentumok pontosságáért. Azok a jelöltek, akiknek később kiderül, hogy nem felelnek meg a jelentkezési követelményeknek, nem igényelhetnek semmilyen jogot. Ha a dokumentumokat csalónak vagy hamisnak találják, a jelölttel szemben megkezdik a szükséges jogi eljárást.

3 - VIZSGÁLAT DÁTUMA ÉS HELYE

A felvételi vizsga két szakaszban kerül megrendezésre Ankarában, először írásbeli, majd szóbeli a feleletválasztós vizsgálati eljárás során.

A vizsga írásbeli részét vasárnap, 29 / 12 / 2019-en tartják 10-en: 00 “Ankara Yıldırım Beyazıt Egyetemi Jogi Kar 15 Július épület Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. 150. Etlik / Ankara utca ”és az írásbeli vizsga megszerzésére jogosult jelölteket az 18 / 12 / 2019 dátummal közzéteszik a Közlekedési és Infrastruktúra Minisztérium honlapján (uab.gov.tr/duyurular) az XNUMX / XNUMX / XNUMX címen. belépési dokumentumok ezen az oldalon. Emellett a jelentkezőket nem kell értesíteni a írásbeli felvételi vizsgaról.

A jelentkezőknek írásbeli vizsgaot kell tenniük a belépési okmánnyal (uab.gov.tr/duyurular), az azonosító számmal ellátott személyi igazolvánnyal vagy az azonosításhoz felhasználható érvényességi idejű útlevéllel.

A szóbeli vizsga nevét, időpontját és helyét a minisztérium honlapján teszik közzé (uab.gov.tr/announcements).

4-FORMÁK ÉS AZ ÍRT VIZSGÁLAT KÉRDÉSEI

Az írásbeli vizsga 5 (öt) opcióval kerül megrendezésre, a feleletválasztós teszt eljárásának megfelelően. Az írásbeli vizsga során a jelentkezőknek összesen huszonöt kérdést kell feltenniük, ebből négy pont négy lesz a jogi, közgazdasági, pénzügyi és számviteli vizsgacsoportok számára, az 20 (húsz) pedig öt minden egyes idegen nyelvű vizsgacsoport esetében. A teljes írásbeli vizsga ideje 120 perc.

Az írásbeli vizsga tárgyai az alábbiakban találhatók.
1. A TÖRVÉNY
a) Alkotmányjog,
b) A közigazgatási jog általános elvei, közigazgatási bírói kar, közigazgatási szervezet,
c) Büntetőjog (általános elvek és az állam elleni bűncselekmények),
c) Polgári jog (általános alapelvek és valós jogok),
d) Kötelezettségi törvény (általános alapelvek),
e) Kereskedelmi jog (kereskedelmi vállalkozásról, társaságokról és átruházható eszközökről szóló törvény),
f) Tengerészeti kereskedelemtörvény (általános alapelvek, a tengeri térségek jogrendszere, a török ​​szorosok jogállása és szabályai, árufuvarozási szerződések, személyszállítási szerződések),
g) Munkajog (általános alapelvek, szakszervezeti törvény, kollektív munkaszerződések),
f) Végrehajtási és csődtörvény (általános alapelvek),

2. ECONOMICS
a) mikroökonómia,
b) makroökonómia,
c) Nemzetközi közgazdaságtan,
c) Üzleti közgazdaságtan,

3. FINANCE
a) Költségvetési politika,
b) Állami bevételek és kiadások,
c) költségvetés,
c) A török ​​adójogszabályok általános alapelvei,

4. számvitel:
a) Általános számvitel
b) Mérleg elemzés és technikák,
c) Kereskedelmi számla,

5. KÜLSŐ NYELV:
a) angol,

5) ÉRTÉKELÉS

Felvételi vizsga; írásbeli és szóbeli. Az írásbeli vizsga feleletválasztós. Azok a jelentkezők, akik nem teljesítenek írásbeli vizsgaként, nem vesznek részt a szóbeli vizsgaon. A felvételi vizsga teljes besorolása az 100, amely külön van az írásbeli vizsgacsoportoktól és az egyetlen a szóbeli vizsga. Annak érdekében, hogy az írásbeli vizsga sikeresnek minősüljön, az idegen nyelveken kívüli írásbeli vizsgacsoportokból származó pontszámoknak nem lehetnek kevesebbek mint 60, és az átlag nem lehet kevesebb, mint 70. Az idegennyelv-osztályzat nem kerül bele az átlagba, és ezt a preferencia okának kell tekinteni. A felvételi vizsga pontszáma a szóbeli vizsga pontszámának és a szóbeli vizsgára sikeres pályázók írásbeli vizsga pontszámának számtani átlaga alapján kerül kiszámításra. A jelöltek sikerességi fokának meghatározásakor, ha a felvételi vizsga pontszáma megegyezik, a magas írásbeli vizsga pontszámmal rendelkező jelölt esetén, és ha a felvételi vizsga pontszáma és az írásbeli vizsga pontszáma egyenlő, akkor a KPSS pontszámot alkalmazó jelölt részesül prioritásban. Az 70 vagy annál magasabb pontszám a felvételi vizsga esetében nem tekinthető a jelöltek számára megszerzett jognak, akik a kinevezett alkalmazottak számán kívül vannak.

Az 20 jelöltet felkérik a szóbeli vizsga megkezdésére az írásbeli vizsga legmagasabb fokozatú jelöltjétől. A szóbeli vizsgára meghívják a jelölteket, akik ugyanolyan pontszámmal rendelkeznek, mint az utolsó meghívott.

A szóbeli vizsga megszerzésére jogosult jelöltek neve, a szóbeli vizsga időpontja és helye (uab.gov.tr/duyuru on) Kerül be röviden.

A szóbeli vizsga során a jelöltek; Általában véve a szakterület és az intelligencia szintjét, az átadási sebességet, a véleménynyilvánítási képességet, az érvelési erőt, érdemeket, reprezentációs képességet, viselkedést és a szakmához való alkalmazkodást, az önbizalmat, a meggyőző képességet és a hitelességet, az általános képességeket és az általános kultúrát, a tudományos és technológiai fejlődéshez való nyitottságot értékelik.

Annak érdekében, hogy a szóbeli vizsga sikeresnek minősüljön, az egyes vizsgáztató elnökök és tagok által az 100 teljes pontszámán megadott pontszámok számtani átlaga nem lehet kevesebb, mint 70.

A felvételi vizsga pontszáma nem lehet kevesebb, mint 70 ahhoz, hogy ellenőr-asszisztens vizsgának lehessen tekinteni.
A helyettesítő jelöltek listája, valamint a felvételi vizsga írásbeli és szóbeli részének eredeti és eredeti száma elérhető a minisztérium honlapján (uab.gov.tr/duyuru onés a felvételi vizsga eredményéről ajánlott levélben értesítik a jelölteket.

6) EGYÉB KÉRDÉSEK

A vizsgahoz szükséges dokumentumok és egyéb részletes információk (uab.gov.tr/announcements) a Közlekedési és Infrastruktúra-ellenőrzési Szolgálatnál (0312) szerezhetők be. 203 10 84- (0312) 203 18 81 telefonszámok.

A jelentkezők a vizsgakérdésekkel vagy a vizsgák eredményeivel kapcsolatos kifogásaikat legkésőbb az írásbeli vizsga eredményeinek közzétételétől számított 7 (hét) napon belül nyújthatják be. (Száz török ​​líra), a kifogási díj letétbe helyezésével kapott banki átvételi elismerés, a kifogás tárgya és a kommunikáció címe, amelyet egyértelműen a Közlekedési és Infrastruktúra-ellenőrzési Minisztériumhoz intézett petícióban írtak.

A határidő lejárta után benyújtott kifogásokat, valamint azokat a petíciókat, amelyek nem tartalmazzák a kérelmező személyazonosító számát, aláírását, címét és banki nyugtáját, nem vesszük figyelembe.

Jelenlegi vasúti pályázatok

cár 11

Öböl forgalom

Tartomány 9 @ 08: 00 - Tartomány 11 @ 17: 00

Vasúti hírkeresés

Legyen az első, aki kommentál

Yorumlar